Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін
Актуальні проблеми захисту та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності Генеза науки історії держави і права (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ Генеза науки теорії держави і права (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ Деонтологічні основи правоохоронних органів Деонтологічні основи правоохоронної діяльності Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності Історико-правові концепції держави та права Історія держави та права Історія держави та права зарубіжних країн Історія держави та права України (право) Історія правоохоронних органів Конституційне право (право) Конституційне право (правоохоронна діяльність) Методологія права Міжнародне право (право) Міжнародне право (правоохоронна діяльність) Міжнародний захист прав людини Основи правознавства для спец. 053 Психологія (Практична психологія) Основи правознавства для спец. 072 Фінанси,банківська справа і страхування Порівняльне правознавство ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (право) Правознавство Проблеми філософії права ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: "ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА" Сучасні теорії права Теорія держави та права (право) Теорія держави та права (правоохоронна діяльність) Філософія права Філософія права (011 Освітні, педагогічні науки) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ Філософія права (053 Психологія) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ Юридичне документознавство (правоохоронна діяльність) Юридичне документознавство (право)