Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Циклова комісія економіки та управління. КЛК
Аналіз господарської діяльності (071 - Облік і аудит) Аудит (071 - Облік і аудит) Бухгалтерський облік (071 - Облік і аудит) Геологістика Гроші та кредит (071 - Облік і аудит) Державне регулювання економіки Екокономіка підприємства ( 272 - Технологія робіт та технологічне обладнання аеропортів ) Екологічна логістика Економіка ( 272 - Аеронавігація ) Економіка логістики ( 073 - Логістика) Економіка праці і соціально-трудові відносини (071 - Облік і аудит) Економіка цивільної авіації ( 272 - Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів ) Електронна логістики ( 073 - Логістика) Звітність підприємств Звітність підприємств (071 - Облік і аудит) Інвестиційно-інноваційний менеджмент Інвестування (071 - Облік і аудит) Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті (071 - Облік і аудит) Історія економіки та економічної думки (071 - Облік і аудит) Логістика кризових ситуацій Логістика постачання, виробництва і дистрибуції ( 073- Логістика) Логістична інфраструктура ( 073 - Логістика ) Логістичне обслуговування Логістичний інжирінг Логістичний контролінг Макроекономіка (071 - Облік і аудит) Маркетинг Маркетинг (071 - Облік і аудит) Менеджмент Менеджмент (071 - Облік і аудит) Міжнародна економіка Міжнародна економіка (071 - Облік і аудит) Міжнародні економічні відносини Мікроекономіка (071 - Облік і аудит) Облік на підприємствах малого бізнесу Облік у банках Облік у банках ( 071 - Облік і аудит ) Облік у зарубіжних країнах (071 - Облік і аудит) Операційний менеджмент ( 073 - Логістика ) Організація і методика аудиту Організація і методика аудиту ( 071 - Облік і аудит ) Основи економічної теоріії (272-Авіаційний транспорт. Аеоронавігація) Основи економічної теорії ( 272 - Авіаційний транспорт. Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів ) Основи економічної теорії (272-Авіаційний транспорт. Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) Основи логістики та управління ланцюгами постановок ( 073 - Логістика ) Планування логістичної діяльності Політекономія (071 - Облік і аудит) Правове забезпечення логістики ( 073 - Логістика ) Проектування логістичних систем Ризик-менеджмент Ризикологія ( 071 - Облік і аудит ) Системний підхід у логістиці ( 073 - Логістика ) Складська логістика та управління запасами ( 073 - Логістика ) Статистика Статистика ( 073 - Логістика ) Стратегічний менеджмент Товарознавство в логістиці ( 073 - Логістика ) Транспортна логістика Управління взаємовідносинами з клієнтами Управління логістичними проектами Управління матеріальним постачанням ( 073 - Логістика ) Управління якістю логістичних робіт і послуг ( 073 - Логістика ) Управлінський облік Управлінський облік ( 071 - Облік і аудит ) Фінанасовий облік ІІ ( 071 - Облік і аудит ) Фінансовий облік І (071 - Облік і аудит) Фінансовий облік ІІ