Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Циклова комісія економіки та управління. КЛК
Аналіз господарської діяльності (071 - Облік і аудит) Аудит (071 - Облік і аудит) Бухгалтерський облік (071 - Облік і аудит) Гроші та кредит (071 - Облік і аудит) Екокономіка підприємства ( 272 - Технологія робіт та технологічне обладнання аеропортів ) Економіка ( 272 - Аеронавігація ) Економіка логістики ( 073 - Логістика) Економіка праці і соціально-трудові відносини (071 - Облік і аудит) Економіка цивільної авіації ( 272 - Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів ) Електронна логістики ( 073 - Логістика) Звітність підприємств (071 - Облік і аудит) Інвестування (071 - Облік і аудит) Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті (071 - Облік і аудит) Історія економіки та економічної думки (071 - Облік і аудит) Логістика постачання, виробництва і дистрибуції ( 073- Логістика) Логістична інфраструктура ( 073 - Логістика ) Макроекономіка (071 - Облік і аудит) Маркетинг (071 - Облік і аудит) Менеджмент (071 - Облік і аудит) Міжнародна економіка (071 - Облік і аудит) Мікроекономіка (071 - Облік і аудит) Облік у банках ( 071 - Облік і аудит ) Облік у зарубіжних країнах (071 - Облік і аудит) Операційний менеджмент ( 073 - Логістика ) Організація і методика аудиту ( 071 - Облік і аудит ) Основи економічної теорії ( 272 - Авіаційний транспорт. Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів ) Основи логістики та управління ланцюгами постановок ( 073 - Логістика ) Політекономія (071 - Облік і аудит) Правове забезпечення логістики ( 073 - Логістика ) Ризикологія ( 071 - Облік і аудит ) Системний підхід у логістиці ( 073 - Логістика ) Складська логістика та управління запасами ( 073 - Логістика ) Статистика ( 073 - Логістика ) Товарознавство в логістиці ( 073 - Логістика ) Управління матеріальним постачанням ( 073 - Логістика ) Управління якістю логістичних робіт і послуг ( 073 - Логістика ) Управлінський облік ( 071 - Облік і аудит ) Фінанасовий облік ІІ ( 071 - Облік і аудит ) Фінансовий облік І (071 - Облік і аудит)