Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Кафедра педагогіки та психології
Вікова психологія Диференціальна психологія Загальна психологія 1 курс Загальна психологія 2 курс Історія психології Конфліктологія (011 Освітні, педагогічні науки) Педагогічна майстерність викладача ЗВО Педагогічна психологія Педагогічна психологія Ф3_2к 053 психологія Порівняльна психологія ПРАКТИКА Професійна етика. Ефективна комунікація Професійно-психологічна підготовка із спеціалізації 2022 Професійно-психологічна підготовка поліцейського 081 Право Професійно-психологічна підготовка поліцейського 262 Правоохоронна діяльність Психологія девіантної поведінки Психологія сім'ї 053 психологія Психологія управління 262 правоохоронна діяльність магістратура денна форма Психологія управління 262 правоохоронна діяльність магістратура заочна форма Психофізіологія 053 психологія Соціальна педагогіка та профілактична робота з дітьми 053 Психологія Соціальна психологія 053 (психолог ювенальної превенції) Юридична психологія (053 Психологія) Психолог ювенальної превенції Юридична психологія 081 Право 2022