Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Кафедра конституційного і міжнародного права
Актуальні проблеми захисту та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності (262 Правоохоронна діяльність) Магістр Актуальні проблеми міжнародного публічного права (081 Право) Магістр Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності (262 Правоохоронна діяльність) Бакалавр Застосування Конвенції про захист прав людини (081 Право) Магістр Конституційне право (081 Право) Бакалавр Конституційне право (262 Правоохоронна діяльність) Бакалавр Міжнародне право (081 Право) Бакалавр Міжнародне право (262 Правоохоронна діяльність) Бакалавр Міжнародний захист прав людини (081 Право) Бакалавр Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності (262 Правоохоронна діяльність) Магістр Основи правових знань: Конституційне право (053 Психологія) Бакалавр Основи правових знань: Конституційне право (071 Облік і оподаткування) Бакалавр Право Європейського Союзу (081 Право) Магістр Публічне право: практика тлумачення і застосування (081 Право) Магістр