Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Кафедра правового забезпечення господарської діяльності
Акціонерна справа (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Атестація зі спеціальності (072 - Фінанси, банківська справа, страхування) Банківська система (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Банківське право (072 - Фінанси) - бакалавр Банківське право (081 - Право) - бакалавр Безпека життєдіяльності та охорона праці (081 - Право) - бакалавр Бухгалтерський облік (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Бюджетна система (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Бюджетне право (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Вступ до спеціальності (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Глобальна економіка (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр Господарське право (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Господарське право (081 - Право) - бакалавр Господарське право (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр Гроші і кредит (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Доктрини міжнародного приватного права (081 - Право) - доктор філософії Дослідження трансформації фінансової системи (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр Екологічне право (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Екологічне право (081 - Право) - бакалавр Екологічне право (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр Економіка підприємства (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Економіка підприємства та технології виробництва (071 - Облік і оподаткування) - бакалавр Економіка праці і соціально-трудові відносини (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Економіко-правовий аналіз (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Економічна безпека держави (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр Економічний аналіз (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Земельне право (081 - Право) - бакалавр Земельне право (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр Інвестиційне право (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Інвестиційне право (081 - Право) - магістр Інвестування (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Інноваційний розвиток підприємства (072 - Фінанси, банківська справа і страхування) - магістр Історія економіки та економічної думки (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Корпоративне право (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Корпоративне право (081 - Право) - магістр Макроекономіка (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Маркетинг (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Менеджмент (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Методичні матеріали до семінарських занять Методологія фінансових розслідувань (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) Міжнародна економіка (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Міжнародне приватне право (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр Міжнародне приватне право (081 - Право) - бакалавр Мікроекономіка (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Напрями розвитку науки права соціального забезпечення (081 - Право) - Доктор філософії Напрями розвитку науки трудового права (081 - Право) - Доктор філософії Напрями розвитку науки фінансового права (081 - Право) - Доктор філософії Національна економіка (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами (072 - Фінанс, банківська справа та страхування) - магістр Облік у бюджетних системах (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Основи економічної безпеки (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Основи економічної теорії (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Основи економічної теорії та судової бухгалтерії (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр Охорона праці в галузі (125 - Кібербезпека) - магістр Платіжні системи (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Податкова система (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Податкове право (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Податковий менеджмент (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр Правове регулювання захисту економіки та довкілля (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр Правове регулювання фінансового контролю (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Програма навчальної дисципліни Професійна етика та комунікації в обліку та аудиті Регіональна економіка (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Ринок фінансових послуг (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр Робоча програма навчальної дисципліни Страховий менеджмент(072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Страхові послуги (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Страхування (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Сучасні доктрини міжнародного приватного права (081 - право) - магістр Сучасні доктрини права соціального забезпечення (081 - Право) - Доктор філософії Сучасні доктрини трудового права (081 - Право) - Доктор філософії Сучасні доктрини фінансового права (081 - Право) - Доктор філософії Сучасні проблеми господарського права (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр Сучасні проблеми господарського права (081 - Право) - магістр Сучасні проблеми земельного права (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр Сучасні проблеми корпоративного права (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр Сучасні проблеми корпоративного права (081 - Право) - магістр Торгове право (081 - Право) - бакалавр Трудове право (081 - Право) - бакалавр Фінанси (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Фінанси підприємств (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Фінансова безпека (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Фінансове право (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Фінансовий аналіз (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Фінансовий менеджмент (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр Фінансовий облік у банку (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Фінансовий ринок (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр Фінансові іновації (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр Фінансові розслідування (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр Цивільний захист та безпека життєдіяльності (053 - Психологія) - магістр