Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Кафедра кримінального права і кримінології
1. Кримінальне право (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - перший) 2. Кримінальне право (галузь знань - 26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохоронна діяльність; спеціалізація - Поліцейські; рівень вищої освіти - перший). 3. Кримінологія (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - перший) 4. Кримінологія (галузь знань - 26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохоронна діяльність; спеціалізація - Поліцейські; рівень вищої освіти - перший). 5. Кримінально-виконавче право (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейські; рівень вищої освіти - перший) 6. Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - другий) 7. Основи правових знань: Кримінальне право (спеціальність - 053 Психологія (психолог ювенальної превенції); спеціалізація - Поліцейські; спеціальність - 071 Облік і оподаткування; освітня кваліфікація - бакалавр обліку і оподаткування) 8. Актуальні проблеми протидії злочинності (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейські, рівень вищої освіти - другий). 9. Кваліфікація кіберзлочинів (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - перший) 10. Аналіз та прогнозування злочинності (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - другий) 11. Кримінально-правова кваліфікація (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - перший) 12. Практикум з кваліфікації кіберзлочинів (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейські (підготовка слідчих: боротьба з кіберзлочинністю національної поліції України). 13. Практикум з кваліфікації кримінальних правопорушень (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - перший) 14. Основи кримінального права (первинна професійна підготовка: професія 5162 Поліцейський). 15. Напрями розвитку науки кримінального права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) 16. Ґенеза науки кримінального права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) 17. Сучасні кримінологічні доктрини (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) 19. Сучасні доктрини кримінального права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) 20. Напрями розвитку науки кримінології (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) 21. Напрями розвитку науки кримінально-виконавчого права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) 22. Кримінальна юстиція: правові доктрини та принципи правотворчості (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейські)