Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Кафедра кримінального права і кримінології
1. Кримінальне право (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - перший) 2. Кримінальне право (галузь знань - 26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохоронна діяльність; спеціалізація - Поліцейські; рівень вищої освіти - перший). 3. Кримінологія (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - перший) 4. Кримінологія (галузь знань - 26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохоронна діяльність; спеціалізація - Поліцейські; рівень вищої освіти - перший). 5. Кримінально-виконавче право (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейські; рівень вищої освіти - перший) 7. Основи правових знань: Кримінальне право (галузь знань - 05 Соціальні та поведінкові науки; спеціальність - 053 Психологія (психолог ювенальної превенції); спеціалізація - Поліцейські) 8. Актуальні проблеми протидії злочинності (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейські, рівень вищої освіти - другий). 9. Міжнародне співробітництво у протидії злочинам пов'язаних з торгівлею людьми (галузь знань -26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохоронна діяльність; спеціалізація - Поліцейські (підрозділи боротьби з торгівлею людьми) 10. Аналіз та прогнозування злочинності (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - другий) 11. Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - другий) 12. Актуальні проблеми кримінального права (галузь знань - 26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохоронна діяльність; спеціалізація - Правоохоронна діяльність; рівень вищої освіти - другий). 13. Актуальні проблеми кримінального права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейські; рівень вищої освіти - другий). 14. Практикум з кваліфікації кримінальних правопорушень (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - перший) 15. Напрями розвитку науки кримінального права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) 16. Ґенеза науки кримінального права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) 17. Сучасні кримінологічні доктрини (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) 19. Сучасні доктрини кримінального права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) 20. Напрями розвитку науки кримінології (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) 21. Напрями розвитку науки кримінально-виконавчого права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) 22. Основи кримінального права (первинна професійна підготовка: професія 5162 Поліцейський). Міжнародне співробітництво у протидії злочинам пов'язаних з торгівлею людьми. Методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни. Міжнародне співробітництво у протидії злочинам пов'язаних з торгівлею людьми. Робоча програма навчальної дисциплін.