Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Сучасні соціально-педагогічні технології у вищій освіті (PhD 053 Психологія (юридична психологія)

Робоча програма навчальної дисципліни Сучасні соціально-педагогічні технології у вищій освіті

Дата публікації: 25-09-2020

Завантажити файл


Методичні матеріали до практичних занять Сучасні соціально-педагогічні технології у вищій освіті

Дата публікації: 25-09-2020

Завантажити файл


Лекція № 1. Проблеми і протиріччя сучасної освіти. Принципи та шляхи розв`язання

Дата публікації: 25-09-2020

Завантажити файл


Лекція № 2. Інжиніринг освітнього простору як авангардна соціально-педагогічна технологія

Дата публікації: 25-09-2020

Завантажити файл


Лекція № 3. Проєктування, структурування та організація освітніх програм у закладах вищої освіти

Дата публікації: 25-09-2020

Завантажити файл


Лекція № 4. Неявна педагогіка як невід'ємна складова освітнього процесу. Функції, прийоми та практики

Дата публікації: 25-09-2020

Завантажити файл


Лекція № 5. Рефреймінг як технологія з розвитку когнітивного ресурсу студентів

Дата публікації: 25-09-2020

Завантажити файл


Лекція № 6. Організація освітнього дискурсу як сучасна соціально-педагогічна технологія

Дата публікації: 25-09-2020

Завантажити файл


Програма навчальної дисципліни Сучасні соціально-педагогічні технології у вищій освіті

Дата публікації: 25-09-2020

Завантажити файл