Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством

ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством" обов'язковий компонент освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 262 "Правоохоронна діяльність"

Дата публікації: 29-09-2021

Завантажити файл


РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством" обов'язковий компонент освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 262 "Правоохоронна діяльність"

Дата публікації: 29-09-2021

Завантажити файл


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ навчальної дисципліни "Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством" обов'язковий компонент освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 262 "Пр

Дата публікації: 29-09-2021

Завантажити файл


ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ №1 навчальної дисципліни "Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством"

Дата публікації: 29-09-2021

Завантажити файл