Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Історія психології (053 Психологія, бакалавр)

Рабоча программа навчальної дисципліни "Історія психології"

Дата публікації: 24-09-2021

Завантажити файл


Програма навчальної дисципліни «Історія психології»

Дата публікації: 24-09-2021

Завантажити файл


Методичні матеріали до семінарських занять із навчальної дисципліни "Історія психології"

Дата публікації: 24-09-2021

Завантажити файл


Лекція №1. Предмет історії психології, його розвиток та методологічні принципи психологічної науки

Дата публікації: 27-09-2021

Завантажити файл


Лекція №2. Міфологічна психологія

Дата публікації: 27-09-2021

Завантажити файл


Лекція №3. Розвиток психології в античну добу

Дата публікації: 24-09-2021

Завантажити файл


Лекція №4. Психологічні теорії Середньовіччя та епохи Відродження

Дата публікації: 27-09-2021

Завантажити файл


Лекція №5. Розвиток психології у Новий час

Дата публікації: 27-09-2021

Завантажити файл


Лекція №6. Розвиток психології у 18 сторіччі

Дата публікації: 27-09-2021

Завантажити файл


Лекція №7. Розвиток асоціативної психології у ХІХ столітті

Дата публікації: 27-09-2021

Завантажити файл


Лекція №8. Розвиток психології у ХІХ – ХХ століття

Дата публікації: 27-09-2021

Завантажити файл


Лекція №9. Біхевіоризм, гештальтпсихологія. Становлення та розвиток у ХХ століття

Дата публікації: 27-09-2021

Завантажити файл


Лекція №10. Глибинна психологія, становлення та розвиток у ХХ столітті

Дата публікації: 27-09-2021

Завантажити файл


Лекція №11. Нові напрямки в психології другої половини ХХ соліття, гуманістична, генетична та когнітивна психологія

Дата публікації: 27-09-2021

Завантажити файл


Лекція №12. Виникнення та становлення психологічної науки в Україні

Дата публікації: 27-09-2021

Завантажити файл