Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін
Генеза науки історії держави і права (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ Генеза науки теорії держави і права (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності Загальні етичні вимоги правничої професії Історико-правові концепції держави та права Історія держави та права Історія держави та права зарубіжних країн Історія держави та права України (право) Історія правоохоронних органів Конституційне право (право) Конституційне право (правоохоронна діяльність) Методологія наукових досліджень у сфері правоохоронної діяльності Методологія права Міжнародне право (право) Міжнародний захист прав людини в правоохоронній діяльності Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності Основи правознавства для спец. 053 Психологія (Практична психологія) Основи правознавства для спец. 072 Фінанси,банківська справа і страхування Поліцейська деонтологія Порівняльне правознавство Правознавство Проблеми філософії права ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: "ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА" Складання процесуальних документів у правоохоронній сфері Сучасні проблеми конституційного права України Сучасні проблеми міжнародного публічного права Теорія держави та права (право) Теорія держави та права (правоохоронна діяльність) Філософія права Юридичне документознавство (право)