Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Кафедра протидії кіберзлочинності
Алгоритмізація та програмування Аудит безпеки комп’ютерних систем і мереж Безпека інформаційно-комунікаційних систем Вища математика (071) Електроніка та схемотехніка Інформаційне забезпечення професійної діяльності (262) Інформаційне забезпечення професійної діяльності (Право) Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті(071) Інформаційні та комунікаційні технології (081-Право) Інформаційні та комунікаційні технології (125-Кібербезпека) Інформаційні та комунікаційні технології (262 Правоохоронна діяльність) Інформаційні технології (053-Психологія) Інформаційні технології (071-Облік і оподаткування) Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності Інформаційно-комунікативні технології(Психологія) Інформаційно-комунікаційні системи у протидії злочинам, пов'язаним з торгівлею людьми (262 Правоохоронна діяльність) Інформаційно-комунікаційні технології в науковій та освітній діяльності Кримінальна розвідка у кіберсфері Методи та засоби технічного захисту інформації МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ (ПРОЄКТІВ) / ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ Метрологія та вимірювання в сфері захисту інформації Моделі ризик-орієнтованого аналізу в кібербезпеці Моделі, методи та засоби аналітичної обробки великих масивів даних Моделювання складних нелінійних процесів в кібербезпеці Навчальна практика та стажування Операційні системи та комп'ютерні мережі Організація баз даних та знань (125 Кібербезпека) Основи загальної теорії систем Основи кібербезпеки Поліцейська діяльність у кіберсфері Правові засади захисту інформації Прикладна криптологія Прикладний аналіз великих даних у розслідуванні злочинів Протидія торгівлі людьми у кіберсфері Розвідувально-аналітична робота у кіберсфері Розробка захищених мобільних застосувань Розслідування кіберінцидентів, пов’язаних з віртуальними активами Стандартизація і сертифікація в галузі ІБ (заочна форма навчання) Сучасні інформаційні технології в юридичній діяльності Телекомунікаційні системи та мережі нового покоління Теорія інформації та кодування Теорія ймовірності та математична статистика(071) Технічна та комп’ютерна графіка Технічні засоби охорони об'єктів критичної інфраструктури (магістри) Технології Dark Web, анонімізації, приватності і безпеки Технології хмарних обчислень Управління кібербезпекою об'єктів критичної інфраструктури Управління та організація систем захисту інформації Фізика Цифрова криміналістика