Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Кафедра кібербезпеки та DATA технологій
Алгоритмізація та програмування Аналітична робота під час протидії кіберзлочинності Архітектура та структурно-логічні основи ЕОМ Безпека електронних платіжних систем Блокчейн технологія та криптовалюти Вища математика Вступ у спеціальність Державне управління у сфері кібербезпеки Дискретна математика Економіко-математичні методи та моделі Електроніка та схемотехніка Інформатика Інформаційне забезпечення професійної діяльності Інформаційні та комунікаційні технології Інформаційні технології Інформаційно-аналітичне забезпечення професійної діяльності Інформаційно-комунікаційні технології в науці і освіті Кібербезпека Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід Кримінальна розвідка у кіберсфері Математика для економістів (вища математика) Мережеві технології Методи та засоби захисту інформації Методи та засоби технічного захисту інформації Метрологія та вимірювання Моделі ризик-орієнтованого аналізу в кібербезпеці Моделі, методи та засоби аналітичної обробки великих масивів даних (072 Фінанси) Моделі, методи та засоби аналітичної обробки великих масивів даних (125 Кібербезпека) Моделювання складних нелінійних систем в кібербезпеці Моніторинг та аудит кібербезпеки Об'єктно-орієнтовне програмування Операційні системи та комп’ютерні мережі Організація баз даних та знань Основи загальної теорії систем Основи кібербезпеки Правові засади захисту інформації Правові засади кібербезпеки Прикладна криптологія Прикладний аналіз великих даних у розслідуванні злочинів Програма практики Розвідувально-аналітична робота у кіберсфері Розробка захищених мобільних застосувань Розслідування кіберінцидентів, пов’язаних з віртуальними активами Системне програмування Стандартизація і сертифікація в галузі інформаційної безпеки Статистика Телекомунікаційні системи та мережі нового покоління Теорія інформації та кодування Теорія ймовірності та математична статистика Технічна та комп'ютерна графіка Технічні засоби охорони об'єктів критичної інфраструктури Технології Dark Web, анонімізації, приватності і безпеки Технології хмарних обчислень Управління кібербезпекою об'єктів критичної інфраструктури Управління та організація в сфері інформаційної безпеки Фізика Цифрова криміналістика Цифрова обробка сигналів