Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Кафедра педагогіки та психології
Актуальні проблеми професійної освіти (аспіранти, 011) Вікова психологія 053 Вступ до спеціальності Загальна психологія 1 курс 053 Загальна психологія 053 2 курс Клінічна психологія 053 Комунікативна компетентність в правоохоронній діяльності Конфліктологія 053 Кризова психологія 053 магістри Організаційна психологія Основи поліграфічних досліджень 053 магістратура Основи психологічного консультування 053 Основи психологічної корекції 053 Паблік рілейшнз (магістратура 053) Педагогіка та психологія вищої школи ( 053, магістратура) ПРАКТИКА Практикум із вікової та педагогічної психології 053 Практикум із загальної психології 053 Професійна компетентність викладача ЗВО (аспіранти, 011) Професійно-психологічна підготовка поліцейського 081 Право Професійно-психологічна підготовка поліцейського 262 Правоохоронна діяльність Психодіагностика 053 Психологічне забезпечення діяльності поліції 053 магістратура Психологічне консультування в мультикультуральному суспільстві Психологія девіантної поведінки (магістри) Психологія девіантної поведінки 053 Психологія злочинності дітей і молодіжних угрупувань 053 Психологія перемовної діяльності та медіації в діяльності поліції Психологія сім'ї 053 психологія Психологія управління 053 Психологія управління 053 магістри денна форма Соціальна психологія 053 Соціальні та політичні конфлікти 053 магістратура Сучасні психологічні практики Сучасні технології викладання у ЗВО (аспіранти, 011) Тексти лекцій Юридична психологія 053