Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Кафедра педагогіки та психології
Вікова психологія 053 Вступ до спеціальності Диференціальна психологія Експериментальна психологія Етнопсихологія 053 Загальна психологія 1 курс 053 2 семестр Засади сучасної науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності в Україні Зоопсихологія та порівняльна психологія Історія психології Кадровий менеджмент в поліції магістратура Клінічна психологія 053 Комунікативна компетентність в правоохоронній діяльності Конфліктологія 053 Кризова психологія 053 магістри Кримінальна психолонія 2022-23 ДФН магістратура Математичні методи психологічного дослідження Методика та організація наукових досліджень Методологія та технології проведення тренінгів Організаційна психологія Основи поліграфічних досліджень 053 магістратура Основи професійної етики Основи психологічного консультування 053 Основи психологічної корекції 053 Основи психотерапії Основи соціально-психологічної реабілітації Основи соціальної роботи з дітьми Паблік рілейшнз (магістратура 053) Педагогіка 053 Педагогіка та психологія вищої школи ( 053, магістратура) Педагогічна майстерність викладача ЗВО МВС України Педагогічна психологія ПРАКТИКА Практикум із вікової та педагогічної психології 053 Практикум із загальної психології 053 Проблеми кіберадикції та шляхи її попередження Професійно-психологічна підготовка поліцейського 262 Правоохоронна діяльність Професійно-психологічна підготовка психологів для роботи з різними категоріями дітей Профілактично-виховна робота з дітьми Психодіагностика 053 Психологічне забезпечення діяльності поліції 053 магістратура Психологічне забезпечення юридичної діяльності Психологічне консультування в мультикультуральному суспільстві Психологічний спецпрактикум зі спеціалізації Психологічний супровід сім'ї Психологія девіантної поведінки 053 Психологія злочинності дітей і молодіжних угрупувань 053 Психологія насильства Психологія перемовної діяльності та медіації в діяльності поліції Психологія сімї Психологія управління 053 Соціальна психологія 053 Соціальні та політичні конфлікти 053 магістратура Сучасні психологічні практики Тексти лекцій Теоретико – методологічні проблеми психології Юридична психологія 053