Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Кафедра цивільно-правових дисциплін
Академічна доброчесність вибірковий компонент освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 125 Кібербезпека та захист інформації (безпека інформаційних та комунікаційних систем) Забезпечення та захист права інтелектуальної власності (загальної підготовки (універсальних компетентностей) освітньо-наукової програми третьго рівня вищої освіти) - 081 Право - наукові співробітники (правознавство) Захист права інтелектуальної власності (вибірковий компонент освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти) - 125 ІКібербезпека) Міжнародне приватне право (обовязковий компонент професійно-освітньої програми другого рівня вищої освіти 081 "Право" - 081 "Law") Основи правових знань. Цивільне право і процес (обов'язковий компонент освітньої програми першого рівня вищої освіти) - 053 Психологія (практична психологія) Правові інструменти альтернативного вирішення спорів (обов'язковий компонент освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти) - 081 Право (поліцейські) Приватне право: практика тлумачення та застосування (обов'язковий компонент освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти) - 081 Право (поліцейські) ПРОГРАМА навчальної практики для курсантів №1,2,4 факультетів, які здобувають вищу освіту за освітньою програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 081 "Право" - 081 "Law") Цивільне право обов'язковий компонент освітньої програми першого (бакалаврського)рівня вищої освіти 081 Право (поліцейські) Цивільне право та процес (обов'язковий компонент освітньої програми першого рівня вищої освіти) - 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські) Цивільний процес (обов'язковий компонент освітньої програми першого рівня вищої освіти) - 081 Право (поліцейські)