Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Кафедра конституційного і міжнародного права
Актуальні проблеми захисту та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності (262 Правоохоронна діяльність) Магістр Актуальні проблеми міжнародного публічного права (081 Право) Магістр Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності (262 Правоохоронна діяльність) Бакалавр Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (081 Право) Магістр Конституційне право (081 Право) Бакалавр 1 курс Конституційне право (262 Правоохоронна діяльність) Бакалавр 1 курс Міжнародне кримінальне право (081 Право) Магістр Міжнародне право (081 Право) Бакалавр Міжнародне співробітництво у протидії злочинам, пов'язаним з торгівлею людьми (262 Правоохоронна діяльність) Бакалавр Міжнародні стандарти дотримання прав людини у правоохоронній діяльності (262 Правоохоронна діяльність) Магістр Напрями розвитку науки конституційного права (081 Право) Доктор філософії Основи конституційного права. Забезпечення прав і свобод людини. Практика Європейського суду з прав людини Основи правових знань (125 Кібербезпека) Бакалавр Основи правових знань. Конституційне право (071 Облік і оподаткування) Бакалавр Право Європейського Союзу (081 Право) Магістр Публічне право: практика тлумачення і застосування (081 Право) Магістр Сучасні доктрини конституційного права (081 Право) Доктор філософії Сучасні доктрини муніципального права (081 Право) Доктор філософії