Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства
Кримінальний процес 262 Правоохоронна діяльність Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 бакалавр 2023-2024 н.р Актуальні проблеми застосування кримінального процесу Ф1 262 Правоохоронна діяльність Магістри 2023-2024 н.р. Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства 262 Ф3, Ф5 Правоохоронна діяльність Магіст 2023-2024 н.р Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами НПУ 081 Право з робітничої професії 5162 «Поліцейський» бакалавр 2023-2024 н.р Дізнання 262 Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 Правоохоронна діяльність Бакалавр 2023-2024 н.р Дізнання 262 Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 Правоохоронна діяльність Бакалавр 2023-2024 н.р. Докази і доказування у кримінальному провадженні 081 Право Ф1, Ф2 бакалавр 2023-2024 н.р Досудове розслідування 081 Ф1, Ф2, Ф4 Право бакалавр 2023-2024 н.р Загальні положення кримінального процесуального законодавства 081 Право з робітничої професії 5162 «Поліцейський» бакалавр 2023-2024 н.р Кримінальний процес 081 Право Ф1, Ф2, Ф4 бакалавр 2023-2024 н.р Міжнародно-правова допомога 081 Право з робітничої професії 5162 «Поліцейський» бакалавр 2023-2024 н.р Напрями розвитку науки кримінального процесу 081 Право третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти ад`юнкт 2023-2024 н.р Організаційно-правові засади затримання особи 081 Право з робітничої професії 5162 «Поліцейський» бакалавр 2023-2024 н.р Основи кримінального процесу 081 Право з робітничої професії 5162 «Поліцейський» бакалавр 2023-2024 н.р Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування 081 Право Ф1, Ф2, Ф4 бакалавр 2023-2024 н.р Спеціальне досудове розслідування 081 Право з робітничої професії 5162 «Поліцейський» бакалавр 2023-2024 н.р Сучасні доктрини кримінального процесу 081 Право третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти ад`юнкт 2023-2024 н.р.