Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Соціологія (053 Психологія (практична психологія), бакалавр)

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія»

Дата публікації: 06-09-2023

Завантажити файл


Методичні матеріали до семінарських занять навчальної дисципліни «Соціологія»

Дата публікації: 06-09-2023

Завантажити файл


Тема №1. Об’єкт, предмет, структура соціології та рівні соціологічного знання

Дата публікації: 06-09-2023

Завантажити файл


Тема №2. Передісторія та етапи становлення соціологічної думки

Дата публікації: 06-09-2023

Завантажити файл


Тема №3. Соціальні інститути

Дата публікації: 06-09-2023

Завантажити файл


Тема №4. Соціальні спільноти, групи, організації як складові суспільства

Дата публікації: 06-09-2023

Завантажити файл


Тема №5. Соціальні дії та взаємодії як елементи суспільства

Дата публікації: 06-09-2023

Завантажити файл


Тема №6. Соціальна структура та стратифікація. Соціальна мобільність

Дата публікації: 06-09-2023

Завантажити файл


Тема №7. Соціальні зміни: поняття та різновиди. Типології й типи суспільства в контексті проблематики соціальних змін

Дата публікації: 06-09-2023

Завантажити файл


Тема №8. Культура як соціальний феномен

Дата публікації: 06-09-2023

Завантажити файл


Тема №9. Соціалізація як процес становлення особистості, долучення до культурних норм та цінностей суспільства

Дата публікації: 06-09-2023

Завантажити файл


Тема №10. Маргінальна особистість. Девіантна особистість

Дата публікації: 06-09-2023

Завантажити файл


Тема №11. Якісні та кількісні методи дослідження в соціальних та поведінкових науках

Дата публікації: 06-09-2023

Завантажити файл