Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Основи педагогіки та психології вищої школи (PhD 011 Освітні, педагогічні науки)

Робоча навчальна програма з дисципліни "Основи педагогіки та психології вищої школи"

Дата публікації: 08-09-2023

Завантажити файл


Методичні матеріали до семінарсьуих занять з дисципліни "Основи педагогіки та психології вищої школи"

Дата публікації: 08-09-2023

Завантажити файл


Тема № 1. «Історія розвитку вищої школи»

Дата публікації: 08-09-2023

Завантажити файл


Тема № 2. «Сучасна вища школа в освітній системі України»

Дата публікації: 08-09-2023

Завантажити файл


Тема № 3. «Зміст, планування та організація навчального процесу у вищій школі»

Дата публікації: 08-09-2023

Завантажити файл


Тема № 4. «Методи, види, форми і засоби навчання у вищій школі»

Дата публікації: 08-09-2023

Завантажити файл


Тема № 5. «Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти»

Дата публікації: 08-09-2023

Завантажити файл


Тема № 6. «Практика як складова процесу професійної підготовки фахівців у ЗВО»

Дата публікації: 08-09-2023

Завантажити файл


Тема № 7. «Навчально-дослідна, науково-дослідна та інноваційна діяльність у ЗВО»

Дата публікації: 08-09-2023

Завантажити файл


Тема № 8. «Розвиток особистості здобувача освіти в навчальнопізнавальній діяльності та педагогічній взаємодії»

Дата публікації: 08-09-2023

Завантажити файл