Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Сучасні соціально-педагогічні технології у вищій освіті (PhD 053 Психологія (юридична психологія)

Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасні соціально-педагогічні технології у вищій освіті"

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Методичні матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни "Сучасні соціально-педагогічні технології у вищій освіті"

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Тема №1. Проблеми і протиріччя сучасної освіти: принципи та шляхи розв’язання

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Тема №2. Інжиніринг освітнього простору як авангардна соціально-педагогічна технологія

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Тема №3. Проєктування, структурування та організація освітніх програм у закладах вищої освіти

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Тема №4. Неявна педагогіка як невід'ємна складова освітнього процесу: функції, прийоми та практики

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Тема №5. Рефреймінг як технологія з розвитку когнітивного ресурсу студентів

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Тема №6. Організація освітнього дискурсу як сучасна соціально-педагогічна технологія

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл