Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Засади сучасної науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності в Україні (081 Право)

Робоча програма навчальної дисципліни "Засади сучасної науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності в Україні"

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Методичні матеріали до семінарських занять з навчальної дисципліни "Засади сучасної науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності в Україні"

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Тема № 1. Система державних органів управління та регулювання науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності в Україні

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Тема № 2. Законодавчі та нормативно-правові акти в галузі державного управління та регулювання науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності в Україні.

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Тема № 3. Правове регулювання міжнародного трансферу результатів науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності.

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Тема № 4. Наука як система знань і сфера людської діяльності: поняття, ознаки, класифікація, функції

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Тема № 5. Науково-дослідна та дослідно-конструкторська діяльність: сутність, види, суб’єкти, об’єкти

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Тема № 6. Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР): правове, інформаційне, нормативне, патентно-ліцензійне, матеріально-технічне забезпечення

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Тема № 7. Форми, види науково-дослідної та дослідноконструкторської діяльності у закладах вищої освіти

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Тема № 8. Загально-наукові та спеціально-юридичні методи досліджень на правову тематику

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Тема № 9. Бібліотечно-бібліографічні джерела та Інтернет-ресурси науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності.

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл


Тема № 10. Експертиза як невід’ємна складова науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності

Дата публікації: 11-09-2023

Завантажити файл