Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Історія психології (053 Психологія, бакалавр)

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія психології»

Дата публікації: 07-09-2023

Завантажити файл


Методичні матеріали до семінарських занять із навчальної дисципліни "Історія психології"

Дата публікації: 07-09-2023

Завантажити файл


Тема №1. Предмет історії психології, його розвиток та методологічні принципи психологічної науки

Дата публікації: 07-09-2023

Завантажити файл


Тема №2. Міфологічна психологія

Дата публікації: 07-09-2023

Завантажити файл


Тема №3. Розвиток психології в античну добу

Дата публікації: 07-09-2023

Завантажити файл


Тема №4. Психологічні теорії Середньовіччя та епохи Відродження

Дата публікації: 07-09-2023

Завантажити файл


Тема №5. Розвиток психології у Новий час

Дата публікації: 07-09-2023

Завантажити файл


Тема №6. Розвиток психології у 18 сторіччі

Дата публікації: 07-09-2023

Завантажити файл


Тема №7. Розвиток асоціативної психології у ХІХ столітті

Дата публікації: 07-09-2023

Завантажити файл


Тема №8. Розвиток психології у ХІХ – ХХ ст.

Дата публікації: 07-09-2023

Завантажити файл


Тема №9. Біхевіоризм, гештальтпсихологія. Становлення та розвиток у ХХ ст.

Дата публікації: 07-09-2023

Завантажити файл


Тема №10. Глибинна психологія, становлення та розвиток у ХХ ст.

Дата публікації: 07-09-2023

Завантажити файл


Тема №11. Нові напрямки в психології другої половини ХХ ст.: гуманістична, генетична та когнітивна психологія

Дата публікації: 07-09-2023

Завантажити файл


Тема №12. Виникнення та становлення психологічної науки в Україні

Дата публікації: 07-09-2023

Завантажити файл


Рекомендована література

Дата публікації: 07-09-2023

Завантажити файл