Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Протидія насильству в сім`ї

ПРОГРАМА навчальної дисципліни "ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ'Ї" обов'язкових компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 262 Правоохоронна діяльність

Дата публікації: 29-09-2021

Завантажити файл


РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ'Ї" вибіркових компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 262 Правоохоронна діяльність

Дата публікації: 29-09-2021

Завантажити файл


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ навчальної дисципліни "ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ'Ї" обов'язкових компонент освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 262 Правоохоронна діяльність

Дата публікації: 29-09-2021

Завантажити файл


ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ № 1 навчальної дисципліни "Протидія насильству в сім`ї"

Дата публікації: 29-09-2021

Завантажити файл


ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ № 2 навчальної дисципліни "Протидія насильству в сім`ї"

Дата публікації: 29-09-2021

Завантажити файл


ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ № 3 навчальної дисципліни "Протидія насильству в сім`ї"

Дата публікації: 29-09-2021

Завантажити файл