Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Кафедра соціології та психології
Public relations (053 Психологія, Магістр) Актуальні питання прикладної юридичної психології (PhD 053 Психологія (Юридична психологія) Антропологія (053 Психологія, бакалавр) Військова психологія (053 Психологія, бакалавр) Вікова та педагогічна психологія (053 Психологія, бакалавр) Вступ до спеціальності (053 Психологія, бакалавр) Гендерна психологія (053 Психологія, бакалавр) Графік надання консультацій аспірантам у 2020/2021 навчальному році (PhD 011, Освітні, педагогічні науки) Диференційна психологія (053 Психологія, бакалавр) Еволюція, анатомія та фізіологія ЦНС (053 Психологія, бакалавр) Експериментальна психологія (053 Психологія, бакалавр) Етнопсихологія (053 Психологія, магістр) Загальна психологія (053 Психологія, бакалавр) Захист прав людини. Соціально-психологічний аспект (053 Психологія, бакалавр) Зоопсихологія та порівняльна психологія (053 Психологія, бакалавр) Історія психології (053 Психологія, бакалавр) Історія становлення вищої освіти Історія становлення вищої освіти (PhD 011 Освітні, педагогічні науки) Історія та методологія юридичної психології (PhD 053 Психологія (Юридична психологія) Кваліфікаційні роботи (053 Психологія, бакалавр) Кваліфікаційні роботи (053 Психологія, магістр) Клінична психологія (053 Психологія, бакалавр) Комп’ютерні методи практичної психології (053 Психологія, бакалавр) Конфліктологія (053 Психологія, бакалавр) Кризова психологія (053 Психологія, магістр) Кримінальна психологія (053 Психологія, магістр) Культура професійного спілкування (053 Психологія, бакалавр) Методика викладання професійно орієнтованих дисциплін (PhD 011 Освітні, педагогічні науки) Методика викладання психології (053 Психологія, бакалавр) Методика викладання у вищій школі Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології (053 Психологія, бакалавр) Методика та організація наукових досліджень (053 Психологія, магістр) Методологія та технологія проведення тренінгу (053 Психологія, магістр) Невербальна психодіагностика (053 Психологія, бакалавр) Організаційна психологія (053 Психологія, магістр) Основи наукових досліджень (053 Психологія. бакалавр) Основи педагогіки та психології вищої школи Основи педагогіки та психології вищої школи (PhD 011 Освітні, педагогічні науки) Основи психіатрії (053 Психологія, бакалавр) Основи психогенетики (053 Психологія, бакалавр) Патопсихологія Педагогіка (053 Психологія, бакалавр) Педагогіка і психологія вищої школи (053 Психологія, магістр) Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу Педагогічна майстерність викладача ЗВО (PhD 011 Освітні, педагогічні науки) Педагогічна практика (053 Психологія, магістр) Політична психологія (053 Психологія, бакалавр) Практика (053 Психологія, бакалавр) Практикум з вікової та педагогічної психології (053 Психологія, бакалавр) Практикум з загальної психології (053 Психологія, бакалавр) Практична психологія (053 Психологія, бакалавр) Прикладні аспекти психодіагностики (053 Психологія, бакалавр) Проблеми домашнього насильства та його профілактика і корекція (053 Психологія, магістр) Проблеми кіберадикції та шляхи її попередження (053 Психологія, магістр) Проблеми професіогенезу правоохоронців (PhD 053 Психологія (юридична психологія) Програма асистентської педагогічної практики (PhD 053 Психологія (Юридична психологія) Програма атестації (053 Психологія, бакалавр) Програма навчальної дисципліни Психологія толерантності Професійна компетентність викладача ЗВО (PhD 011 Освітні, педагогічні науки) Психогігієна та психопрофілактика (053 Психологія, бакалавр) Психодіагностика (053 Психологія, бакалавр) Психологічна реабілітація (053 Психологія, бакалавр) Психологічне забезпечення професійної діяльності поліції (Психологія, юридична психологія, аспірантура ) Психологічне консультування (053 Психологія, бакалавр) Психологічне консультування в мультикультуральному суспільстві (053 Психологія, магістр) Психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям Психологічні засади діяльності ювенальної превенції (PhD 053 Психологія (юридична психологія) Психологічні теорії особистості (053 Психологія, бакалавр) Психологія (125 Кібербезпека (безпека інформаційних та комунікаційних систем, бакалавр) Психологія агресії (053 Психологія, бакалавр) Психологія гри (053 Психологія, бакалавр) Психологія девіантних підлітків (053 Психологія, бакалавр) Психологія девіантної поведінки (053 Психологія, магістр) Психологія здоров'я (053 Психологія, бакалавр) Психологія інклюзивної освіти (053 Психологія, бакалавр) Психологія масової поведінки Психологія особистості (053 Психологія, бакалавр) Психологія правоохоронної діяльності (PhD 053 Психологія (юридична психологія) Психологія праці та інженерна психологія (053 Психологія, бакалавр) Психологія професійної діяльності Психологія реклами Психологія сексуальності (053 Психологія, магістр) Психологія сімейних стосунків (053 Психологія, бакалавр) Психологія та корекція сімейних стосунків (053 Психологія, бакалавр) Психологія творчості (053 Психологія, магістр) Психологія толерантності (053 Психологія, магістр) Психологія управління (053 Психологія, бакалавр) Психолого-правова деонтологія (053 Психологія, бакалавр) Психолого-правові засади медіації (053 Психологія, бакалавр) Психотерапія та психокорекція (053 Психологія, бакалавр) Психотерапія та психокорекція дітей та підлітків (053 Психологія, бакалавр) Робота психолога пенітенціарної системи (053 Психологія, бакалавр) Соціальна психологія (053 Психологія, бакалавр) Соціальна робота та психологічна служба (053 Психологія, магістр) Соціальні та політичні конфлікти (053 Психологія, магістр) Соціально-психологічний тренінг (053 Психологія, бакалавр) Соціально-психологічні та правові аспекти протидії насильству (053 Психологія, бакалавр) Соціологія (053 Психологія, бакалавр) Структура та методи наукового дослідження в сучасній психології Сучасні напрямки прикладної юридичної психології (053 Психологія, магістр) Сучасні педагогічні технології викладання у ЗВО (PhD 011 Освітні, педагогічні науки) Сучасні психологічні практики Сучасні соціально-педагогічні технології у вищій освіті (PhD 053 Психологія (юридична психологія) Теоретико-методологічні проблеми психології (053 Психологія, магістр) Теоретичні та методологічні проблеми психології Теорії та концепції особистості в ракурсі юридичної психології (PhD 053 Психологія (юридична психологія) Теорія і практика іміджелогії (053 Психологія, бакалавр) Теорія і практика управлінського консалтингу (053 Психологія, магістр) Фізіологія ВНД та основи психофізіології (053 Психологія, бакалавр) Юридична педагогіка (PhD 011 Освітні, педагогічні науки) Юридична психологія (053 Психологія, бакалавр)