Харківський національний університет внутрішніх справ

Каталог навчально-методичних матеріалів

Кафедра адміністративного права і процесу Кафедра військової підготовки Кафедра вогневої підготовки Кафедра іноземних мов Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Кафедра конституційного і міжнародного права Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Кафедра кримінального права і кримінології Кафедра кримінального права та кримінології Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Кафедра оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів Кафедра педагогіки та психології Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Кафедра протидії кіберзлочинності Кафедра соціальних та економічних дисциплін Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Кафедра соціології та психології Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки Кафедра теорії та історії держави і права Кафедра трудового та господарського права Кафедра українознавства Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Кафедра цивільно-правових дисциплін Кафедра цивільного права та процесу

1. Кримінальне право (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - перший) (Кількість ресурсів - 37) / Кафедра кримінального права і кримінології 2. Кримінальне право (галузь знань - 26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохоронна діяльність; спеціалізація - Поліцейські; рівень вищої освіти - перший). (Кількість ресурсів - 28) / Кафедра кримінального права і кримінології 3. Кримінологія (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - перший) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра кримінального права і кримінології 4. Кримінологія (галузь знань - 26 Цивільна безпека; спеціальність - 262 Правоохоронна діяльність; спеціалізація - Поліцейські; рівень вищої освіти - перший). (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра кримінального права і кримінології 5. Кримінально-виконавче право (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейські; рівень вищої освіти - перший) (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра кримінального права і кримінології 6. Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - другий) (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра кримінального права і кримінології 7. Основи правових знань: Кримінальне право (спеціальність - 053 Психологія (психолог ювенальної превенції); спеціалізація - Поліцейські; спеціальність - 071 Облік і оподаткування; освітня кваліфікація - бакалавр обліку і оподаткування) (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра кримінального права і кримінології 8. Актуальні проблеми протидії злочинності (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейські, рівень вищої освіти - другий). (Кількість ресурсів - 7) / Кафедра кримінального права і кримінології 9. Кваліфікація кіберзлочинів (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - перший) (Кількість ресурсів - 7) / Кафедра кримінального права і кримінології 10. Аналіз та прогнозування злочинності (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - другий) (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра кримінального права і кримінології 11. Кримінально-правова кваліфікація (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - перший) (Кількість ресурсів - 7) / Кафедра кримінального права і кримінології Право соціального забезпечення (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Хімія (ОПП Електромеханіка) (Кількість ресурсів - 19) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК 053 "ПСИХОЛОГІЯ" (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра вогневої підготовки 071 "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ" (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра вогневої підготовки 081 "ПРАВО" (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра вогневої підготовки 12. Практикум з кваліфікації кіберзлочинів (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейські (підготовка слідчих: боротьба з кіберзлочинністю національної поліції України). (Кількість ресурсів - 7) / Кафедра кримінального права і кримінології 125 "КІБЕРБЕЗПЕКА" (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра вогневої підготовки 13. Практикум з кваліфікації кримінальних правопорушень (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейський; рівень вищої освіти - перший) (Кількість ресурсів - 5) / Кафедра кримінального права і кримінології 14. Основи кримінального права (первинна професійна підготовка: професія 5162 Поліцейський). (Кількість ресурсів - 16) / Кафедра кримінального права і кримінології 15. Напрями розвитку науки кримінального права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра кримінального права і кримінології 16. Ґенеза науки кримінального права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра кримінального права і кримінології 17. Сучасні кримінологічні доктрини (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра кримінального права і кримінології 19. Сучасні доктрини кримінального права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра кримінального права і кримінології 20. Напрями розвитку науки кримінології (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра кримінального права і кримінології 21. Напрями розвитку науки кримінально-виконавчого права (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; рівень вищої освіти - третій) (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра кримінального права і кримінології 22. Кримінальна юстиція: правові доктрини та принципи правотворчості (галузь знань - 08 Право; спеціальність - 081 Право; спеціалізація - Поліцейські) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра кримінального права і кримінології 222 (Кількість ресурсів - 0) / Циклова комісія філологічних дисциплін. КЛК 262 "ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ" (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра вогневої підготовки 262 "ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ" - студенти (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра вогневої підготовки Public relations (053 Психологія, Магістр) (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра соціології та психології Авіаційна безпека (272-авіаціний транспорт, ОПП аеронавігаія) (Кількість ресурсів - 2) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Авіаційна наземна техніка (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Авіаційне законодавство (272 авіаційний транспорт ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Авіаційне законодавство (272 авіаційний транспорт ОПП Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Авіаційні прилади та системи авіоніки (272 Авіаційний транспорт) (Кількість ресурсів - 12) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Автоматизований електропривод (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Автоматизовані системи управління технологічними процесами (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) (Кількість ресурсів - 10) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Авторське право та суміжні права, право інтелектуальної власності (PhD 053 Психологія) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Адміністративна відповідальність (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра адміністративного права і процесу Адміністративна відповідальність 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Адміністративна відповідальність та провадження у справах про адміністративні правопорушення (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Адміністративна діяльність (Кількість ресурсів - 21) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Адміністративна діяльність поліції (Кількість ресурсів - 21) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Адміністративна юстиція (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Адміністративне право (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Адміністративне право (081 - Право) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра адміністративного права і процесу Адміністративне право (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра адміністративного права і процесу Адміністративне право 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 18) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Адміністративне право і процес (081 Право) (Кількість ресурсів - 24) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Адміністративне право і процес (262 Правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 25) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Адміністративне право і процес 262 ПД (правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 24) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Адміністративне судочинство (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Адміністративне судочинство (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра адміністративного права і процесу Адміністративний процес (081 - Право) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра адміністративного права і процесу Адміністративний процес (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра адміністративного права і процесу Адміністративний процес 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 18) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Адміністративні процедури (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Адміністративні процедури (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Аерогідрогазодинаміка (272-авіаціний транспорт, ОПП аеронавігаія) (Кількість ресурсів - 5) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Аеродинаміка, конструкції і системи вертольотів (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Аеродроми (272-авіаціний транспорт, ОПП аеронавігаія) (Кількість ресурсів - 2) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Актуальні питання прикладної юридичної психології (PhD 053 Психологія (Юридична психологія) (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра соціології та психології Актуальні питання проєктного менеджменту (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Актуальні проблеми адміністративного права (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Актуальні проблеми адміністративного права (262 - Правоохоронна діяльність) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра адміністративного права і процесу Актуальні проблеми адміністративного права і процесу (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Актуальні проблеми адміністративного судочинства в Україні (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Актуальні проблеми адміністративної діяльності поліції (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Актуальні проблеми державної служби та служби в органах місцевого самоврядування (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Актуальні проблеми застосування адміністративного законодавства (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Актуальні проблеми захисту та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Актуальні проблеми захисту та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності (262 Правоохоронна діяльність) Магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра конституційного і міжнародного права Актуальні проблеми кримінального права (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Актуальні проблеми кримінального права (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Актуальні проблеми митного права (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Актуальні проблеми міжнародного публічного права (081 Право) Магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра конституційного і міжнародного права Актуальні проблеми організації та діяльності правоохоронних органів України (262 - Правоохоронна діяльність) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра адміністративного права і процесу Актуальні проблеми організації та проведення негласних (слідчих) дій (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Актуальні проблеми поліцейської діяльності (Кількість ресурсів - 19) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Актуальні проблеми правового забезпечення господарської діяльності (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Актуальні проблеми трудового права (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра трудового та господарського права Актуальні проблеми фінансового права (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Акціонерна справа (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Алгоритм дій патрульних поліцейських у різних ситуаціях службової діяльності (сценарії)" (Правоохоронна діяльнвсть 262), професія 5162, (набір 2022) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки Алгоритмізація та програмування (Кількість ресурсів - 5) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Алгоритмізація та програмування (Кількість ресурсів - 5) / Кафедра протидії кіберзлочинності Аналіз господарської діяльності (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 7) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Аналіз та прогнозування злочинності (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Аналітичне забезпечення професійної діяльності (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Антикорупційне законодавство (5162 «Поліцейський») (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра адміністративного права і процесу Антропологія (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра соціології та психології Атестація здобувачів (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Атестація зі спеціальності (072 - Фінанси, банківська справа, страхування) (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Аудит (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 17) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Банківська система (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Банківське право (072 - Фінанси) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Банківське право (081 - Право) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Безпека авіації (272-авіаціний транспорт, ОПП аеронавігаія) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Безпека авіації: Взаємодія в багаточленному екіпажі (272 Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Безпека авіації:Використання авіації в народному господарстві (272 Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Безпека авіації:Організація льотної роботи (272-авіаціний транспорт, ОПП аеронавігаія) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Безпека авіації:Основи теорії пілотування (272 Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Безпека авіації:Перевезення небезпечних вантажів (272 - Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 9) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Безпека дорожнього руху (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Безпека дорожнього руху (Правоохоронна діяльність) набір 2022 (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки Безпека електронних платіжних систем (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Безпека життєдіяльності (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Безпека життєдіяльності та охорона праці (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Безпека життєдіяльності та охорона праці (081 - Право) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Безпека інформаційно-комунікаційних систем (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра протидії кіберзлочинності Бухгалтерський облік (Кількість ресурсів - 18) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Бухгалтерський облік (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 25) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Бухгалтерський облік (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Бюджетна система (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Бюджетне право (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Введення до маркетингу (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Виконавче провадження (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Використання авіації в підрозділах МВС України (272 Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Використання сучасних інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Випускна кваліфікаційна робота (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Вища математика (272 - Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 21) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Вища математика (272 - Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Вища математика (ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка") (Кількість ресурсів - 10) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Вища математика (ОПП "Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів") (Кількість ресурсів - 7) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Військова адміністрація (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Військова адміністрація 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Військова топографія (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра військової підготовки Вікова психологія 053 (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра педагогіки та психології Вікова та педагогічна психологія (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра соціології та психології Вогнева і тактико-спеціальна підготовка (Правоохоронна діяльність 262 магістри (офіцери), набір 2022) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки Вогнева і тактико-спеціальна підготовка (факультет №6, магістри, набір 2022) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки Вогнева підготовка (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра військової підготовки Вогнева підготовка 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Вступ до спецiальностi (основи авiацii МВС Украiни) (ОПП Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів) (Кількість ресурсів - 9) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Вступ до спеціальності (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра соціології та психології Вступ до спеціальності (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Вступ до спеціальності (основи авіації МВС України) (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 17) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Вступ до спеціальностіі (основи авіації МВС України) ( 272 Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Вступ у спеціальність (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Газотурбінний двигун (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Гендерна психологія (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра соціології та психології Генеза науки історії держави і права (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Генеза науки теорії держави і права (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Геоінформаційні системи (272-авіаціний транспорт, ОПП аеронавігаія) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Геологістика (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Гідравліка та гідропневмопристрої авіаційної техніки (272 авіаційний транспорт ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 16) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Глобальна економіка (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Господарське право (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Господарське право (Кількість ресурсів - 28) / Кафедра трудового та господарського права Господарське право (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Господарське право (081 - Право) - бакалавр (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Господарське право (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Господарський процес (Кількість ресурсів - 17) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Господарський процес (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Гроші і кредит (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 19) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Гроші та кредит (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 19) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Деонтологічні основи правоохоронних органів (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Деонтологічні основи правоохоронної діяльності (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Державне регулювання економіки (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Державне управління у сфері кібербезпеки (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Державний фінансовий контроль (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Дисципліни навчального плану первинної професійної підготовки в перший рік навчання за бакалаврською програмою (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування Диференційна психологія (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра соціології та психології Діагностична техніка та комплекси (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) (Кількість ресурсів - 16) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Дізнання 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Дії поліцейського на місці події (5162 Поліцейські", 262 Правоохоронна діяльність, 125 Кібербезпека, 081 Право (поліцейські), 053 Психологія) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Діяльність міжнародних поліцейських організацій (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Діяльність міжнародних поліцейських організацій 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Діяльність Національної поліції у сфері дозвільної системи 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Доказове право кримінального процесу (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Доказове право кримінального процесу (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Доктрини міжнародного приватного права (081 - Право) - доктор філософії (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Домедична підготовка (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Домедична підготовка _(081_125 _262) (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Домедична підготовка. 262 Правоохоронна діяльність (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Домедична підготовка. 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські) (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Дослідження трансформації фінансової системи (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Досудове слідство в поліції (081 Право, бакалавр) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства Досудове слідство та судовий розгляд кримінальних справ (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Досудове слідство та судовий розгляд кримінальних справ 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Еволюція, анатомія та фізіологія ЦНС (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра соціології та психології Екокономіка підприємства ( 272 - Технологія робіт та технологічне обладнання аеропортів ) (Кількість ресурсів - 10) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Екологічна логістика (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Екологічне право (Кількість ресурсів - 5) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Екологічне право (Кількість ресурсів - 18) / Кафедра трудового та господарського права Екологічне право (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Екологічне право (081 - Право) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Екологічне право (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Екологічне право 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Економіка ( 272 - Аеронавігація ) (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Економіка логістики ( 073 - Логістика) (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Економіка підприємства (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Економіка підприємства та технології виробництва (071 - Облік і оподаткування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Економіка праці і соціально-трудові відносини (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 16) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Економіка праці і соціально-трудові відносини (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Економіка цивільної авіації ( 272 - Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів ) (Кількість ресурсів - 10) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Економіко-математичні методи та моделі (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Економіко-правовий аналіз (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Економічна безпека держави (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Економічна безпека держави (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Економічний аналіз (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Експериментальна психологія (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра соціології та психології Експертні дослідження в кримінальному процесі (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Експлуатаційні процедури Вертоліт Мі-2 (272 Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Експлуатація авіатехніки у авіаційних підрозділах МВС (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Експлуатація авіаційних двигунів_Конструкція і експлуатація двигуна ТВ3-117 (ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Експлуатація авіаційного і радіоелектронного обладнання вертоліт Мі-2 2 курс (272 Авіаційний транспорт) (Кількість ресурсів - 8) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Експлуатація авіаційного і радіоелектронного обладнання вертоліт Мі-2 3 курс (272 Авіаційний транспорт) (Кількість ресурсів - 7) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Експлуатація авіаційного і радіоелектронного обладнання Мі-8МТВ (272 Авіаційний транспорт) (Кількість ресурсів - 9) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Експлуатація повітряних суден. Конструкція і експлуатація вертольоту Мі-8МТВ (ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Електричні машини і апарати (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) (Кількість ресурсів - 24) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Електроніка та схемотехніка (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра протидії кіберзлочинності Електроніка та схемотехніка (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Електронна логістики ( 073 - Логістика) (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Електрообладнання автомобілів та спецмашин (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 21) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Електрообладнання повітряних суден (272 Авіаційний транспорт) (Кількість ресурсів - 8) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Електрообладнання повітряних суден та безпілотних літальних апаратів (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) (Кількість ресурсів - 8) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Енергоаудит та енергозбереження (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) (Кількість ресурсів - 12) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Есплуатаційні процедури Мі-8МТВ (272 - Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Етнопсихологія (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра соціології та психології Європейські стандарти адвокатури (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Житлове право (Кількість ресурсів - 17) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Житлове право (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Забезпечення прав людини в діяльності поліції 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності 262 ПД (правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності 262 ПД (правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності (262 Правоохоронна діяльність) Бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра конституційного і міжнародного права Забезпечення та захист права інтелектуальної власності (PhD 011 Освітні, педагогічні науки) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Забезпечення та захист права інтелектуальної власності (PhD 081 Право) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Забезпечення та захист права інтелектуальної власності (загальної підготовки (універсальних компетентностей) освітньо-наукової програми третьго рівня вищої освіти) - 081 Право - наукові співробітники (правознавство) (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра цивільно-правових дисциплін Завдання для самостійної підготовки (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра військової підготовки Загальна навігація (272 - Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Загальна психологія (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 31) / Кафедра соціології та психології Загальна тактика (Кількість ресурсів - 16) / Кафедра військової підготовки Загальні знання про ПС Електропостачання (173 Авіоніка) (Кількість ресурсів - 7) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Загальні знання про ПС Прилади (272 Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 9) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Загальні знання про ПС Радіообладнання (272 Авіаційний транспорт) (Кількість ресурсів - 10) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Загальні знання про ПС Силова установка (ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 7) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Загальні знання про ПС. Планер та системи, аварійне обладнання (ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Запобігання та протидія домашньому насильству 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Засади сучасної науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності в Україні (081 Право) (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра соціології та психології Засади усного професійного мовлення (риторика) (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) (Кількість ресурсів - 9) / Циклова комісія філологічних дисциплін. КЛК Засоби телекомунікації та реєстрації параметрів польоту (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Застосування Конвенції про захист прав людини (081 Право) Магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра конституційного і міжнародного права Зв'язок (VFR, IFR) (272 Авіаційний транспорт) (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Звітність підприємств (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Звітність підприємств (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Земельне право (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Земельне право (081 - Право) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Земельне право (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Зобов'язальне право (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Зовнішня політика та національна безпека (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Зоопсихологія та порівняльна психологія (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра соціології та психології Інвестиційне право (Кількість ресурсів - 5) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Інвестиційне право (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Інвестиційне право (081 - Право) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Інвестиційно-інноваційний менеджмент (Кількість ресурсів - 9) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Інвестування (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 12) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Інвестування (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Інноваційний розвиток підприємства (072 - Фінанси, банківська справа і страхування) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Іноземна мова (англійська). 081 Право (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Іноземна мова (англійська). 262 Правоохоронна діяльність (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Іноземна мова (англійська). 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Іноземна мова (за професійним спрямування) (272 - Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 4) / Циклова комісія філологічних дисциплін. КЛК Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (272 - Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 4) / Циклова комісія філологічних дисциплін. КЛК Іноземна мова (німецька). 262 Правоохоронна діяльність (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Іноземна мова для дослідників 053 Психологія (практична психологія). Магістр. 1 курс 2021 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра іноземних мов Іноземна мова за напрямом дослідження (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра іноземних мов Іноземна мова за напрямом дослідження. Ад'юнктура/Аспірантура 2021. (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра іноземних мов Іноземна мова за професійним спрямуванням. 081 Право (правозастосування) (магістри) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Іноземна мова за професійним спрямуванням. 262 Правоохоронна діяльність (магістри) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Іноземна мова за професійним спрямуванням. Спеціальність-081 Право (поліцейські). Магістратура 1 курс 2021 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра іноземних мов Іноземна мова за професійним спрямуванням. Спеціальність-262 Правоохоронна діяльність. Магістратура 1 курс 2021 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра іноземних мов Іноземна мова професійного спрямування (англійська). 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Іноземна мова професійного спрямування (англійська). 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські) 2 курс (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Іноземна мова професійного спрямування. Спеціальність - 262. Правоохоронна діяльність. Бакалавр 2 курс 2021 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра іноземних мов Іноземна мова професійного спрямування. Спеціальність 071 Облік і оподаткування. Бакалавр. 1 курс 2021 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра іноземних мов Іноземна мова професійного спрямування. Спеціальність 081 Право (поліцейські). Бакалавр 3 курс 2021 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра іноземних мов Іноземна мова професійного спрямування. Спеціальність 081 Право. Магістр 2021 (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра іноземних мов Іноземна мова професійного спрямування. Спеціальність-053 Психологія. Бакалавр 1 курс 2021 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра іноземних мов Іноземна мова професійного спрямування. Спеціальність-081 Право (поліцейські). Бакалавр 1-2 курс 2021 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра іноземних мов Іноземна мова професійного спрямування. Спеціальність-125 Кібербезпека. Бакалавр 2-3 курс 2021 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра іноземних мов Іноземна мова. Спеціальність 053 Психологія. Бакалавр 2021 (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра іноземних мов Іноземна мова. Спеціальність 072 Фінанси та банківська справа. Бакалавр 2021 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра іноземних мов Іноземна мова. Спеціальність 081 Право (поліцейські). Бакалавр 4 курс 2021 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра іноземних мов Іноземна мова. Спеціальність 081 Право. Бакалавр 2021 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра іноземних мов Іноземна мова. Спеціальність 125 "Кібербезпека". Бакалавр 4 курс 2021 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра іноземних мов Іноземна мова. Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність. Бакалавр 2021 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра іноземних мов Інформатика та обчислювальна техніка (272 - Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 8) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Інформатика та обчислювальна техніка (ОПП "Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів") (Кількість ресурсів - 4) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Інформаційне забезпечення професійної діяльності (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра протидії кіберзлочинності Інформаційне забезпечення професійної діяльності (Кількість ресурсів - 7) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Інформаційне забезпечення професійної діяльності (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Інформаційне забезпечення професійної діяльності (Кількість ресурсів - 5) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Інформаційне право (Кількість ресурсів - 18) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Інформаційне право (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Інформаційне право 262 ПД (Правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 18) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Інформаційне право 262 ПД (правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Інформаційні системи контролю та діагностики газотурбінних двигунів (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Інформаційні та комунікаційні технології (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Інформаційні технології (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Інформаційні технології (Кількість ресурсів - 5) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Інформаційні технології (053-Психологія) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра протидії кіберзлочинності Інформаційні технології (071-Облік і оподаткування) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра протидії кіберзлочинності Інформаційні технології (081-Право) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра протидії кіберзлочинності Інформаційні технології (125-Кібербезпека) (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра протидії кіберзлочинності Інформаційні технології (262 Правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра протидії кіберзлочинності Інформаційні технології в професійній діяльності (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Історико-правові концепції держави та права (Кількість ресурсів - 17) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Історія держави та права України (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Історія держави та права (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Історія держави та права (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Історія держави та права 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Історія держави та права (262 правоохоронна діяльність) БАКАЛАВР (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра теорії та історії держави і права Історія держави та права зарубіжних країн (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Історія держави та права зарубіжних країн (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Історія держави та права зарубіжних країн (081 право) БАКАЛАВР (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра теорії та історії держави і права Історія держави та права України (081 право) БАКАЛАВР (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра теорії та історії держави і права Історія держави та права України (право) (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Історія економіки та економічної думки (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 16) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Історія економіки та економічної думки (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Історія правоохоронних органів (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Історія правоохоронних органів 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Історія психології (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра соціології та психології Історія та культура України (Кібербезпека) (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Історія та культура України (Правознавство) (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Історія та культура України (Правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Історія та культура України (Психологія) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Історія та культура України (Фінанси) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Історія та культура України - Кібербезпека (21-22) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра українознавства Історія та культура України – Облік і оподаткування (21-22) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра українознавства Історія та культура України. 081 Право (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Історія та культура України. 262 Правоохоронна діяльність (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Історія та культури України – Психологія (21-22) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра українознавства Історія та методологія юридичної психології (PhD 053 Психологія (Юридична психологія) (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра соціології та психології Історія України та української культури (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 8) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Історія України та української культури (272 - Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Історія України та української культури (272 - Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів) (заочна форма навчання) (Кількість ресурсів - 8) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Історія України та української культури (272 - Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів) (денна форма навчання) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Історіяі України та української культури (272 - Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Кваліфікаційні роботи (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра соціології та психології Кваліфікаційні роботи (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра соціології та психології Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Кваліфікація злочинів у сфері службової діяльності (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Кваліфікація корупційних злочинів (Кількість ресурсів - 5) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Кваліфікація корупційних злочинів (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Кібербезпека (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра протидії кіберзлочинності Клінична психологія (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 24) / Кафедра соціології та психології Клінічна психологія 053 (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра педагогіки та психології Комп'ютерні основи систем кібербезпеки (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Комп'ютерно-інтегровані систистеми керування (141 Електроенергетика, електротехніка та електромехаіка) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Комп’ютерні методи практичної психології (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра соціології та психології Конституційне право (Кількість ресурсів - 23) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Конституційне право (272 - Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 19) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Конституційне право (272 - Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 19) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Конституційне право (081 Право) Бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра конституційного і міжнародного права Конституційне право (262 Правоохоронна діяльність) Бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра конституційного і міжнародного права Конституційне право (право) (Кількість ресурсів - 18) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Конституційне право (правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 24) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Конституційне право 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Конституційне право 262 ПД (правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Конструкція і експлуатація вертольоту Мі-2 ІІ курс (ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Конструкція і експлуатація вертольоту Мі-2 ІІІ курс (ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Конструкція і експлуатація двигуна. Двигун ГТД-350 план 2020 (ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Конструкція і експлуатація двигуна. Двигун ГТД-350 план 2021 (ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Конструкція і технічне обслуговування авіаційних двигунів (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 12) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Конструкція і технічне обслуговування повітряних суден (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Конструкція та міцність авіадвигунів (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Конструкція та міцність повітряних суден (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Конфліктологія (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра соціології та психології Корпоративне право (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Корпоративне право (081 - Право) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Кризова психологія (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра соціології та психології Криміналістика (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Криміналістика (Кількість ресурсів - 27) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Криміналістика (081_125 _ 262 ) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Криміналістика 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Криміналістичні засоби та методи розкриття і розслідування кримінальних правопорушень (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень_081 Право, магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Кримінальна психологія (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра соціології та психології Кримінальна юстиція (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Кримінальне право (Кількість ресурсів - 35) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Кримінальне право (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра кримінального права та кримінології Кримінальне право (Кількість ресурсів - 39) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Кримінальне право 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 30) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Кримінальне право 262 ПД (правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Кримінальне право 262 ПД (правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 30) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Кримінальний процес (Кількість ресурсів - 30) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Кримінальний процес (262 Правоохоронна діяльність (поліцейські), бакалавр) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства Кримінальний процес (081 Право, бакалавр) (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства Кримінальний процес 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 22) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Кримінально-виконавче право (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Кримінально-виконавче право (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Кримінально-виконавче право 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Кримінально-виконавче право 262 ПД (правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Кримінально-правова кваліфікація (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Кримінально-правова кваліфікація 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Кримінально-правова політика протидії злочинності (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Кримінально-правова політика протидії злочинності 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Кримінально-правова політика протидії корупційним злочинам (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Кримінологічна діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Кримінологія (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра кримінального права та кримінології Кримінологія 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Культура мови та ділове мовлення (Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 9) / Циклова комісія філологічних дисциплін. КЛК Культура професійного спілкування (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Культура професійного спілкування (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра соціології та психології Культура юридичного мовлення. 081 Право (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Культура юридичного мовлення. 262 Правоохоронна діяльність (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Лекція 1 (Кількість ресурсів - 0) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Лекція 2 (Кількість ресурсів - 0) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Лідерство (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра військової підготовки Логіка (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра соціальних та економічних дисциплін Логіка (Правознавство) (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Логіка (Психологія) (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Логіка. 081 Право (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Логіка. 262 Правоохоронна діяльність (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Логіка. 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські) (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Логістика кризових ситуацій (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Логістика постачання, виробництва і дистрибуції ( 073- Логістика) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Логістична інфраструктура ( 073 - Логістика ) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Логістичне обслуговування (Кількість ресурсів - 12) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Логістичний інжирінг (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Логістичний контролінг (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Льотні характеристики та планування польотів вертольот Мі-2 (272 Авіаційний транспорт, Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Льотні характеристики та планування польотів Мі-8МТВ (272 - Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Льотні характеристики, виконання польотів та планування (Маса та баланс) вертоліт Мі-2 (272 - Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Людський фактор при обслуговуванні авіаційної техніки (272 авіаційний транспорт ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Макроекономіка (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Макроекономіка (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Маркетинг (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Маркетинг (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Маркетинг (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Математичні методи в психології (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Математичні методи оптимізації в системах управління (272 Авіаційний транспорт) (Кількість ресурсів - 9) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Матеріали та деталі (272-Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Медіація в юридичній практиці (Кількість ресурсів - 18) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Менеджмент (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Менеджмент (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Менеджмент (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Менеджмент (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Метеорологія (272 Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Методи та засоби захисту інформації (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Методи, моделі та засоби аналітичної обробки великих масивів даних (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Методика наукового дослідження (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра соціології та психології Методика роботи з гуманітарних питань (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра військової підготовки Методика розслідування злочинів (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Методика розслідування кіберзлочинів (081 Право) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Методика розслідування кримінальних проступків (262 Правоохоронна діяльність" (поліцейські) (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Методика розслідування окремих видів злочинів (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Методика розслідування окремих видів злочинів (081 Право(поліцейські), бакалавр) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Методика та організація наукових досліджень (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра соціології та психології Методичні матеріали до лабораторних занять (Кількість ресурсів - 0) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Методичні матеріали до практичних занять (Кількість ресурсів - 0) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Методичні матеріали до семінарських занять (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Методичні матеріали до семінарських та практичних занять (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра цивільно-правових дисциплін Методологія дисертаційного дослідження та мовні особливості наукового стилю 011 (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Методологія дисертаційного дослідження та мовні особливості наукового стилю 053 (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Методологія дисертаційного дослідження та мовні особливості наукового стилю 081 (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Методологія наукової діяльності (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Методологія наукової діяльності (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Методологія права (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Методологія права (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Методологія та технологія проведення тренінгу (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра соціології та психології Методологія фінансових розслідувань (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Метрологія та вимірювання (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Метрологія та вимірювання в сфері захисту інформації (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра протидії кіберзлочинності Метрологія та стандартизація (272 - Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Митне право (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Міграційне право (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Міжнародна економіка (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Міжнародна економіка (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Міжнародна економіка (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Міжнародне право (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Міжнародне право (081 Право) Бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра конституційного і міжнародного права Міжнародне право (262 Правоохоронна діяльність) Бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра конституційного і міжнародного права Міжнародне право (право) (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Міжнародне право (правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Міжнародне право 262 ПД (правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Міжнародне приватне право (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Міжнародне приватне право (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Міжнародне приватне право (081 - Право) - бакалавр (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Міжнародний захист прав людини (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Міжнародний захист прав людини (081 Право) Бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра конституційного і міжнародного права Міжнародний захист прав людини 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Міжнародний захист прав людини 262 ПД (правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Міжнародні економічні відносини (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності (262 Правоохоронна діяльність) Магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра конституційного і міжнародного права Міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Мікроекономіка (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 17) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Мікроекономіка (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Можливості людини та обмеження (272 Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Можливості та обмеження людини (272-авіаціний транспорт, ОПП аеронавігаія) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Морально-психологічне забезпечення застосування підрозділів Збройних Сил України (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра військової підготовки Муніципальне право (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Навігація (радіонавігація) (272 Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (Кількість ресурсів - 29) / Кафедра вогневої підготовки НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ - студенти (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра вогневої підготовки НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра вогневої підготовки НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ - студенти (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра вогневої підготовки Надійність авіаційної техніки (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 7) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Напрями розвитку науки "Кримінальне право" (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Напрями розвитку науки "Кримінальний процес" (081 Право, доктор філософії) (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства Напрями розвитку науки "Кримінально-виконавче право" (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Напрями розвитку науки "Кримінологія" (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Напрями розвитку науки адміністративного права і процесу (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Напрями розвитку науки адміністративного права і процесу (081 - Право) - доктор філософії (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра адміністративного права і процесу Напрями розвитку науки інформаційного права (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Напрями розвитку науки криміналістики (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Напрями розвитку науки криміналістики (081 Право (поліцейські)) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Напрями розвитку науки кримінальний процес (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Напрями розвитку науки права соціального забезпечення (081 - Право) - Доктор філософії (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Напрями розвитку науки теорії оперативно-розшукової діяльністі (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Напрями розвитку науки трудового права (081 - Право) - Доктор філософії (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Напрями розвитку науки фінансового права (081 - Право) - Доктор філософії (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Напрями розвитку науки цивільного права (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Напрями розвитку науки цивільного процесу (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Нарисна геометрія та інженерна графіка (272 - Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 8) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Національна економіка (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Національна економіка (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Невербальна психодіагностика (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра соціології та психології Неорганічна хімія (ОПП Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів) (Кількість ресурсів - 16) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Нормативно-правова і спеціальна підготовка пілотів до польотів на МПЛ: митні правила і прикордонний контроль (272 Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 2) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Нормативно-правова і спеціальна підготовка пілотів до польотів на МПЛ: міжнародні повітряні перевезення (272 Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Нормативно-правова і спеціальна підготовка пілотів до польотів на МПЛ: організація зв'язку на міжнародних повітряних лініях (272 Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Нормативно-правова і спеціальна підготовка пілотів до польотів на МПЛ: організація пошуку і порятунку (272-авіаціний транспорт, ОПП аеронавігаія) (Кількість ресурсів - 2) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Нормативно-правова і спеціальна підготовка пілотів до польотів на МПЛ: особливості метеозабезпеченняя польотівв на МПЛ ( 272 Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Нормативно-правова і спеціальна підготовка пілотів до польотів на МПЛ: повітряна навігація (272 - Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Об'єктно-орієнтовне програмування (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами (072 - Фінанс, банківська справа та страхування) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Облік на підприємствах малого бізнесу (Кількість ресурсів - 12) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Облік у банках (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Облік у банках ( 071 - Облік і аудит ) (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Облік у бюджетних системах (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Облік у зарубіжних країнах (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Операційний менеджмент ( 073 - Логістика ) (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Організаційна психологія (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра соціології та психології Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції (5162 «Поліцейський») (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра адміністративного права і процесу Організація баз даних та знань (125 Кібербезпека) (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра протидії кіберзлочинності Організація діяльності дільничних офіцерів поліції 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Організація і методика аудиту (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Організація і методика аудиту ( 071 - Облік і аудит ) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Організація і методика роботи з особовим складом (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра військової підготовки Організація роботи органів юстиції (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Організація роботи органів юстиції 262 ПД (правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Організація служби дільничних офіцерів поліції (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування Організація та проведення негласних слідчих (розшукових) дій (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Організація та проведення спеціальних операцій підрозділами Національної поліції України (262 Правоохоронна діяльність, магістри, 2022) (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки Основи авіаційної радіоелелекторники та автоматики (272 Авіаційний транспорт) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Основи адміністративно-юрисдикційної діяльності (5162 «Поліцейський») (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра адміністративного права і процесу Основи аеродинаміки та динаміки польоту (272 авіаційний транспорт ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 7) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Основи військової педагогіки (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра військової підготовки Основи військової психології (Кількість ресурсів - 5) / Кафедра військової підготовки Основи всебічного забезпечення бою (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра військової підготовки Основи економічної безпеки (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Основи економічної безпеки (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Основи економічної безпеки (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Основи економічної теоріії (272-Авіаційний транспорт. Аеоронавігація) (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Основи економічної теорії (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра соціальних та економічних дисциплін Основи економічної теорії (Кількість ресурсів - 17) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Основи економічної теорії (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Основи економічної теорії ( 272 - Авіаційний транспорт. Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів ) (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Основи економічної теорії (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Основи економічної теорії (272-Авіаційний транспорт. Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Основи економічної теорії та судової бухгалтерії (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Основи інвестиційної діяльності (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Основи кібербезпеки (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра протидії кіберзлочинності ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ _053 _071 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Основи кримінального права (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Основи кримінальної процесуальної діяльності (Професія 5162 "Поліцейський", спеціальності: 262 Правоохоронна діяльність, 081 Право, 125 Кібербезпека) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства Основи логістики та управління ланцюгами постановок ( 073 - Логістика ) (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Основи наукових досліджень (053 Психологія. бакалавр) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра соціології та психології Основи оперативно-розшукової діяльності (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Основи охорони праці (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та екології (ОПП Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів) (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Основи правових знань. Теорія держави та права (053 психологія, 071 Облік і оподаткування) БАКАЛАВР (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра теорії та історії держави і права Основи правових знань. Трудове право (Кількість ресурсів - 26) / Кафедра трудового та господарського права Основи правових знань. Цивільне право і процес (обов'язкових компонент освітньої програми першого рівня вищої освіти) - 053 Психологія (практична психологія) (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра цивільно-правових дисциплін Основи правових знань: Адміністративне право (053 "Психологія", 071 "Облік і оподаткування") (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра адміністративного права і процесу Основи правових знань: Конституційне право (053 Психологія) Бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра конституційного і міжнародного права Основи правових знань: Конституційне право (071 Облік і оподаткування) Бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра конституційного і міжнародного права Основи правознавства для спец. 053 Психологія (Практична психологія) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Основи правознавства для спец. 072 Фінанси,банківська справа і страхування (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Основи психіатрії (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра соціології та психології Основи психологічного консультування 053 (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра педагогіки та психології Основи психологічної корекції та психотерапії 053 (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра педагогіки та психології Основи римського приватного права (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Основи римського приватного права (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Основи теорії електроприводу (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) (Кількість ресурсів - 8) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Основи юридичної клінічної підготовки (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Основні положення правил дорожнього руху, професія 5162, набір 2022 (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки Особиста безпека поліцейського (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки Особиста безпека поліцейського (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Особливості кваліфікації корупційних злочинів (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Особливості кваліфікації та розслідування злочинів економічної спрямованості (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Особливості кваліфікації та розслідування злочинів, що порушують відносини власності (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Особливості тактики проведення окремих слідчих дій (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Охорона праці в галузі (125 - Кібербезпека) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Охорона праці в галузі та цивільний захист (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Охорона праці, безпека життєдіяльності та екологія (ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 16) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Охорона праці, виробнича санітарія та екологічна безпека підприємства (ОПП Електромеханіка) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Пально – мастильні матеріали (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 22) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Партнерство поліції з органами публічної адміністрації та суспільством (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування Педагогіка (053 Психологія (практична психологія), бакалавр) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра соціології та психології Педагогіка 053 (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра педагогіки та психології Педагогіка і психологія вищої школи (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра соціології та психології Педагогічна практика (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра соціології та психології Первинна професійна підготовка_5162 (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра вогневої підготовки Підприємницьке та трудове право (272 - Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 17) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Планування логістичної діяльності (Кількість ресурсів - 8) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Платіжні системи (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Повітряне законодавство на міжнародних повітряних лініях (272 - Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Повітряне право та управління повітряним рухом (272 - Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 6) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Податкова система (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Податкове право (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Податкове право (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Податковий менеджмент (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Політекономія (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 20) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Політична психологія (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра соціології та психології Політологія (272 - Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Політологія (272 - Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів) (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Політологія (272 - Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Політологія (Кібербезпека) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Політологія (Право) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Політологія (Психологія) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Політологія (Фінанси) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Політологія. 081 Право (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Поліцейська деонтологія (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра соціальних та економічних дисциплін Поліцейська деонтологія 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Поліцейська діяльність (081 Право) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування Поліцейська діяльність (262 Правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування Поліцейська діяльність 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Поліцейська діяльність у кіберсфері (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра протидії кіберзлочинності Поліцейська діяльність у кіберсфері (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Поліцейські заходи та заходи адміністративного примусу 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Порівняльне правознавство (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Порівняльне правознавство (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Порівняльний кримінальний процес (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Порівняльний кримінальний процес (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Поршневий двигун (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 18) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Право Європейського Союзу (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Право Європейського Союзу (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Право Європейського Союзу (081 Право) Магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра конституційного і міжнародного права ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (право) (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Право інтелектуальної власності (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Право інтелектуальної власності (Кількість ресурсів - 5) / Кафедра цивільного права та процесу Правова статистика (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Правове забезпечення логістики ( 073 - Логістика ) (Кількість ресурсів - 12) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Правове регулювання адміністративних послуг (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Правове регулювання захисту економіки та довкілля (262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Правове регулювання фінансового контролю (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Правові засади запобігання корупції (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Правові засади захисту інформації (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра протидії кіберзлочинності Правові засади захисту інформації (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Правові засади кібербезпеки (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Правові інструменти альтернативного вирішення спорів (обов'язкових компонент освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти) - 081 Право (поліцейські) (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра цивільно-правових дисциплін Правові підстави затримання (5162 «Поліцейський») (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра адміністративного права і процесу Правознавство (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Практика (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра кримінального права та кримінології ПРАКТИКА (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра педагогіки та психології Практика (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Практика (Кількість ресурсів - 7) / Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування Практика (ознайомча, виробнича (053 Психологія, бакалавр)) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра соціології та психології Практикум з досудового розслідування окремих видів злочинів (081 Право, бакалавр, факультет № 5) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства Практикум з загальної психології (053 Психологія (практична психологія), бакалавр) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра соціології та психології Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів (262 - Правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 5) / Кафедра адміністративного права і процесу Практикум зі складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування (081 Право, бакалавр, факультет № 5) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства Практикум із вікової та педагогічної психології 053 (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра педагогіки та психології Практикум із загальної психології 053 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра педагогіки та психології Приватне право: практика тлумачення та застосування (обов'язкових компонент освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти) - 081 Право (поліцейські) (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра цивільно-правових дисциплін Прикладна криптологія (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра протидії кіберзлочинності Прикладна криптологія (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Прикладні аспекти психодіагностики (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра соціології та психології Прикладні комплексні пакети програм в електромеханіці (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) (Кількість ресурсів - 7) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Принципи польоту вертоліт Мі-2 (272 - Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Принципи польоту Мі-8МТВ (272-авіаціний транспорт, ОПП аеронавігаія) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Проблеми домашнього насильства та його профілактика і корекція (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 7) / Кафедра соціології та психології Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень (262 - Правоохоронна діяльність) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра адміністративного права і процесу Проблеми філософії права (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Програма асистентської педагогічної практики (PhD 053 Психологія (Юридична психологія) (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра соціології та психології ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: "ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА" (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Програма ДЕК (бакалавр) (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра соціології та психології Програма навчальної дисципліни (Кількість ресурсів - 0) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Програма навчальної дисципліни (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Програма практики (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Програми атестації (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування Програми практики (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства Програми практики (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра цивільного права та процесу Проектування логістичних систем (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Прозорість, підзвітність та доброчесність у секторі безпеки і оборони України (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра військової підготовки Промислова електроніка та мікросхемотехніка (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) (Кількість ресурсів - 6) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Протидія насильству в сім`ї (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Протидія насильству в сім’ї (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування Протидія нелегальній міграції 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Протидія поліції нелегальній міграції (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування Протидія торгівлі людьми у кіберсфері (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра протидії кіберзлочинності Професійна англійська мова (розмовна мова, фразеологія радіообміну) (денна форма) (272 - Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 4) / Циклова комісія філологічних дисциплін. КЛК Професійна англійська мова (розмовна мова, фразеологія радіообміну) (заочна форма) (272 - Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія філологічних дисциплін. КЛК Професійна етика та комунікації в обліку та аудиті (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Професійна етика та комунікації в обліку та аудиті (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра соціальних та економічних дисциплін Професійно-психологічна підготовка поліцейського 081 Право, Ф4 (слідчі для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра педагогіки та психології Професійно-психологічна підготовка поліцейського. 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Психодіагностика (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 22) / Кафедра соціології та психології Психодіагностика 053 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра педагогіки та психології Психологічна реабілітація (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 7) / Кафедра соціології та психології Психологічне забезпечення професійної діяльності поліції (Психологія, юридична психологія, аспірантура ) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра соціології та психології Психологічне консультування (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 19) / Кафедра соціології та психології Психологічне консультування в мультикультуральному суспільстві (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 7) / Кафедра соціології та психології Психологічний спецпрактикум зі спеціалізації 053 (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра педагогіки та психології Психологічні теорії особистості (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра соціології та психології Психологія (272 - Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Психологія (272 - Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Психологія (125 Кібербезпека (безпека інформаційних та комунікаційних систем, бакалавр) (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра соціології та психології Психологія девіантних підлітків (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра соціології та психології Психологія девіантної поведінки 053 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра педагогіки та психології Психологія здоров'я (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра соціології та психології Психологія правоохоронної діяльності (PhD 053 Психологія (юридична психологія) (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра соціології та психології Психологія праці та інженерна психологія (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра соціології та психології Психологія професійної діяльності поліції (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра соціології та психології Психологія сексуальності (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра соціології та психології Психологія та корекція сімейних стосунків (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 16) / Кафедра соціології та психології Психологія творчості (053 Психологія (практична психологія), магістр) (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра соціології та психології Психологія толерантності (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра соціології та психології Психологія управління (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 17) / Кафедра соціології та психології Психологія управління (262 Правоохоронна діяльність, магістр) (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра соціології та психології Психологія управління 262 правоохоронна діяльність магістратура денна форма (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра педагогіки та психології Психологія управління 262 правоохоронна діяльність магістратура заочна форма (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра педагогіки та психології Психологія управління та комунікативна компетентність працівників поліції. 262 Правоохоронна діяльність (магістри) (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Психолого-правова деонтологія (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра соціології та психології Психотерапія та психокорекція (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 16) / Кафедра соціології та психології Публічна служба (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Публічне право: практика тлумачення і застосування (081 Право) Магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра конституційного і міжнародного права Радіонавігація (272 Авіаційний транспорт, ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія аеронавігації. КЛК Регіональна економіка (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Речове право (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Речове право. Бакалаври (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Ризик-менеджмент (Кількість ресурсів - 10) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Ризикологія ( 071 - Облік і аудит ) (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Ринок фінансових послуг (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Робоча програма навчальної дисципліни (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Робоча програма навчальної дисципліни (Кількість ресурсів - 0) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Системи автоматизованого проектування авіаційних двигунів (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Системи та обладнання авіаційної техніки (ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 16) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Системне програмування (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Системний підхід у логістиці ( 073 - Логістика ) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Сімейне право. Право (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Сімейне право. Правоохоронна діяльність (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Складання процесуальних документів з цивільних справ (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Складання процесуальних документів з цивільних справ (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування (081 Право, бакалавр) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства Складська логістика та управління запасами ( 073 - Логістика ) (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Службове право (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Службове право 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Соціальна психологія (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра військової підготовки Соціальна психологія (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 17) / Кафедра соціології та психології Соціальна психологія 053 (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра педагогіки та психології Соціальна робота та психологічна служба (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра соціології та психології Соціальні та політичні конфлікти (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра соціології та психології Соціально-психологічний тренінг (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра соціології та психології Соціально-психологічний тренінг 053 (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра педагогіки та психології Соціологія (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра соціальних та економічних дисциплін Соціологія (053 Психологія (практична психологія), бакалавр) (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра соціології та психології Соціологія (072 Фінанси, банківська справа та страхування; бакалавр) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра соціології та психології Соціологія (081 Право, бакалавр) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра соціології та психології Соціологія. 081 Право (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Соціологія. 262 Правоохоронна діяльність (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Соціологія. 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські) (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Спадкове право (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Спеціальна фізична підготовка (2022-2023, 1 курс) (Кількість ресурсів - 26) / Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки Спеціальна фізична підготовка (2022-2023, 2 курс) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки Спеціальна фізична підготовка (2022-2023, 3 курс) (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки Спеціальна фізична підготовка (2022-2023, 4 курс) (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки Спеціальна фізична підготовка 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Статистика (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Статистика (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Статистика ( 073 - Логістика ) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Статути Збройних Сил України (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра військової підготовки Стратегічний менеджмент (Кількість ресурсів - 10) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Страховий менеджмент(072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Страхові послуги (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Страхування (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Страхування (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Страхування (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Стресостійкість. 262 Правоохорона діяльність (поліцейські) (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Стройова підготовка (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра військової підготовки Судова бухгалтерія (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Судова експертологія (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Судова експертологія 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Судова медицина та психіатрія (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Судова медицина та психіатрія (081 Право(поліцейські), 081 Право(карний розшук), 081 Право(боротьба зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Судова медицина та психіатрія 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Судове документознавство (Кількість ресурсів - 5) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Судові та правоохоронні органи (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Судові та правоохоронні органи України (081 - Право, 262 - Правоохоронна діяльність) - бакалавр (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра адміністративного права і процесу Судові та правоохоронні органи України (081 Право) (Кількість ресурсів - 16) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Судові та правоохоронні органи України (262 Правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 16) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Судові та правоохоронні органи України 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Сучасні доктрини адміністративного права і процесу (Кількість ресурсів - 19) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Сучасні доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність (081 - Право) - доктор філософії (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра адміністративного права і процесу Сучасні доктрини інформаційного права (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Сучасні доктрини інформаційного права: історія та сучасність (081 - Право) - доктор філософії (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра адміністративного права і процесу Сучасні доктрини криміналістики (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Сучасні доктрини криміналістики ( 081 "Право" ,доктор філософії) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Сучасні доктрини кримінально-виконавчого права (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Сучасні доктрини кримінального права (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Сучасні доктрини кримінального процесу (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Сучасні доктрини кримінального процесу (081 Право, доктор філософії) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства Сучасні доктрини міжнародного приватного права (081 - право) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Сучасні доктрини права соціального забезпечення (081 - Право) - Доктор філософії (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Сучасні доктрини сімейного права (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра цивільного права та процесу Сучасні доктрини судової експертології (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Сучасні доктрини судової експертології (вибіркових компонент освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 "Право" - 081 "Law") (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Сучасні доктрини теорії оперативно-розшукової діяльності (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Сучасні доктрини трудового права (081 - Право) - Доктор філософії (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Сучасні доктрини фінансового права (081 - Право) - Доктор філософії (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Сучасні доктрини фінансового права: історія та сучасність (081 - Право) - доктор філософії (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра адміністративного права і процесу Сучасні доктрини цивільного права (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Сучасні доктрини цивільного процесу (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Сучасні кримінологічні доктрини (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Сучасні напрямки прикладної юридичної психології (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 18) / Кафедра соціології та психології Сучасні проблеми адміністративного права та процесу (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Сучасні проблеми альтернативного розгляду цивільних справ (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Сучасні проблеми господарського права (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Сучасні проблеми господарського права (081 - Право) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Сучасні проблеми господарського процесу (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра цивільного права та процесу Сучасні проблеми господарського процесу (Кількість ресурсів - 7) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Сучасні проблеми земельного права (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Сучасні проблеми корпоративного права (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Сучасні проблеми корпоративного права (081 - Право) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Сучасні проблеми криміналістики (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології Сучасні проблеми кримінального права (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Сучасні проблеми кримінального права (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кримінального права та кримінології Сучасні проблеми сімейного права (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Сучасні проблеми трудового права (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Сучасні проблеми цивільного права (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Сучасні проблеми цивільного права (Кількість ресурсів - 0) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Сучасні проблеми цивільного права (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра цивільного права та процесу Сучасні проблеми цивільного процесу (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Сучасні психологічні практики (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра соціології та психології Сучасні соціально-педагогічні технології у вищій освіті (PhD 053 Психологія (юридична психологія) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра соціології та психології Сучасні теорії (доктрини) права (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Сучасні теорії права (Кількість ресурсів - 7) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Тактико-спеціальна підготовка (Кількість ресурсів - 62) / Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки Тактико-спеціальна підготовка 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Тактична та спеціальна фізична підготовка (Правоохоронна діяльність 262, 2 курс) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки Теоретико-методологічні проблеми психології (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра соціології та психології Теоретична механіка та опір матеріалів (272 - Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Теоретична механіка та опір матеріалів (272 - Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 17) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Теорії та концепції особистості в ракурсі юридичної психології (PhD 053 Психологія (юридична психологія) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра соціології та психології Теорія автоматичного управління (272 Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Теорія держави та права (Кількість ресурсів - 21) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Теорія держави та права (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Теорія держави та права (081 право) БАКАЛАВР (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра теорії та історії держави і права Теорія держави та права (262 правоохоронна діяльність) БАКАЛАВР (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра теорії та історії держави і права Теорія держави та права (право) (Кількість ресурсів - 27) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Теорія держави та права (правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 28) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Теорія держави та право 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Теорія і практика управлінського консалтингу (053 Психологія, магістр) (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра соціології та психології Теорія інформації та кодування (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра протидії кіберзлочинності Теорія ймовірностей і математична статистика (Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Теорія ймовірності та математична статистика (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Теорія машин і механізмів (272 - Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 9) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Теорія та історія європейського конституціоналізму (Кількість ресурсів - 6) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Теорія теплових двигунів (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 10) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Термодинаміка та теплопередача (ОПП Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Техніка безпеки на повітряних суднах (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 10) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Техніка поліцейської діяльності у кіберсфері (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра протидії кіберзлочинності Технічна діагностика та неруйнівний контроль (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 10) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Технічна експлуатація авіаційної наземної техніки (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 16) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Технічна та компьютерна графіка (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Технічна та комп’ютерна графіка (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра протидії кіберзлочинності Технічне обслуговування та ремонт авіаційної техніки (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 9) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Технологія виробництва електричних машин і апаратів (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) (Кількість ресурсів - 19) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Технологія виробництва і переробки нафтопродуктів (ОПП Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів) (Кількість ресурсів - 18) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Технологія і конструкція базових шасі наземної техніки (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 12) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Товарознавство в логістиці ( 073 - Логістика ) (Кількість ресурсів - 12) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Толерантність та недискримінація в роботі поліцейського. 262 Правоохорона діяльність (поліцейські) (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Торгове право (081 - Право) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Транспортна логістика (Кількість ресурсів - 12) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Транспортне право (272 - Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Трудове право (Кількість ресурсів - 18) / Кафедра трудового та господарського права Трудове право (081 - Право) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Трудове право 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Удосконалення навичок керування автомобілем, професія 5162 "Поліцейський", набір 2022 (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки Українська мова (за професійним спрямуванням) ( ОПП Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів, 272 Авіаційний транспорт) (Кількість ресурсів - 5) / Циклова комісія філологічних дисциплін. КЛК Українська мова (за професійним спрямуванням) (ОПП Електромеханіка, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) (Кількість ресурсів - 6) / Циклова комісія філологічних дисциплін. КЛК Українська мова (за професійним спрямуванням) (ОПП Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів, 272 Авіаційний транспорт) (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія філологічних дисциплін. КЛК Українська мова (за професійним спрямуванням) 1 курс (ОПП Аеронавігація, 272 Авіаційний транспорт) (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія філологічних дисциплін. КЛК Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 курс (ОПП Аеронавігація, 272 Авіаційний транспорт) (Кількість ресурсів - 4) / Циклова комісія філологічних дисциплін. КЛК Українська мова професійного спрямування (Правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Українська мова професійного спрямування (Кібербезпека) (Кількість ресурсів - 17) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Українська мова професійного спрямування (Право, бакалавр) (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Українська мова професійного спрямування (Право, молодший спеціаліст) (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Українська мова професійного спрямування (Психологія) (Кількість ресурсів - 19) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Українська мова професійного спрямування - Право (21-22) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра українознавства Українська мова професійного спрямування – Кібербезпека (21-22) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра українознавства Українська мова професійного спрямування – Психологія (21-22) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра українознавства Українська мова професійного спрямування – Облік і оподаткування (21-22) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра українознавства Українська мова професійного спрямування – Правоохоронна діяльність (21-22) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра українознавства Українська мова професійного спрямування. 081 Право (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Українська мова професійного спрямування. 262 Правоохоронна діяльність (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Українська мова професійного спрямування. 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Українська мова як іноземна (Кібербезпека) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Українська мова як іноземна (Право, бакалавр) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Українська мова як іноземна (Правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Управління в правоохоронних органах (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування Управління в правоохоронних органах (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра правоохоронної діяльності та поліціїстики Управління взаємовідносинами з клієнтами (Кількість ресурсів - 8) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Управління логістичними проектами (Кількість ресурсів - 10) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Управління матеріальним постачанням ( 073 - Логістика ) (Кількість ресурсів - 12) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Управління органами та підрозділами поліції (081 Право) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування Управління органами та підрозділами поліції (262 Правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування Управління повсякденною діяльністю підрозділів (Кількість ресурсів - 1) / Кафедра військової підготовки Управління та організація в сфері інформаційної безпеки (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Управління якістю логістичних робіт і послуг ( 073 - Логістика ) (Кількість ресурсів - 11) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Управлінський облік (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Управлінський облік ( 071 - Облік і аудит ) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Фізика (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра протидії кіберзлочинності Фізика (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра кібербезпеки та DATA технологій Фізика (ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка") (Кількість ресурсів - 9) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Фізика (ОПП "Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів") (Кількість ресурсів - 8) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Фізика (272 - Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 26) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Фізика (272 - Технічне облуговування та ремонт повітряних суден та аіадвигунів) (Кількість ресурсів - 23) / Циклова комісія природничих дисциплін. КЛК Фізичне виховання (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Фізичне виховання (141 - Електромеханіка) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Фізичне виховання (272 - Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 12) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Фізичне виховання (272 - Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів) (Кількість ресурсів - 3) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Фізичне виховання (набір 2022) (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки Фізичне виховання. 081 Право. 1 курс (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Фізичне виховання. 081 Право. 2 курс (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Фізичне виховання. 081 Право. 3 курс (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Фізіологія ВНД та основи психофізіології (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра соціології та психології Філософія (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра соціальних та економічних дисциплін Філософія (141 - Електромеханіка) (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки. КЛК Філософія (Кібербезпека) (Кількість ресурсів - 19) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Філософія (Правознавство) (Кількість ресурсів - 19) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Філософія (Правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 19) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Філософія (Психологія) (Кількість ресурсів - 19) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Філософія (Фінанси) (Кількість ресурсів - 19) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Філософія науки (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра соціальних та економічних дисциплін Філософія науки (Психологія 053) (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Філософія науки 011 (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Філософія науки 081 (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Філософія права (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Філософія права (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Філософія права (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Філософія права (011 Освітні, педагогічні науки) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Філософія права (053 Психологія) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Філософія права (081 право) БАКАЛАВР (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра теорії та історії держави і права Філософія права (081 Право) ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра теорії та історії держави і права Філософія. 081 Право (Кількість ресурсів - 17) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Філософія. 262 Правоохоронна діяльність (Кількість ресурсів - 11) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Фінанасовий облік ІІ ( 071 - Облік і аудит ) (Кількість ресурсів - 14) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Фінанси (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра соціально-економічних дисциплін. Сумська філія Фінанси (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Фінанси підприємств (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Фінансова безпека (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Фінансове право (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Фінансове право (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Фінансове право (081 - Право) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра адміністративного права і процесу Фінансовий аналіз (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Фінансовий менеджмент (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Фінансовий облік І (071 - Облік і аудит) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Фінансовий облік ІІ (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія економіки та управління. КЛК Фінансовий облік у банку (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Фінансовий ринок (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Фінансові іновації (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Фінансові розслідування (072 - Фінанси, банківська справа та страхування) - бакалавр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Функціонування аеропортів та аеропортові технології (ОПП Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів) (Кількість ресурсів - 15) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Хімія, пально-мастильні матеріали і авіаційне матеріалознавство (ОПП Аеронавігація) (Кількість ресурсів - 22) / Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки. КЛК Цивільне право (Кількість ресурсів - 5) / Кафедра цивільного права та процесу Цивільне право (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Цивільне право (обов'язкових компонент освітньої програми першого рівня вищої освіти) - 081 Право (поліцейські) (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра цивільно-правових дисциплін Цивільне право та процес (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра цивільного права та процесу Цивільне право та процес (обов'язкових компонент освітньої програми першого рівня вищої освіти) - 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські) (Кількість ресурсів - 9) / Кафедра цивільно-правових дисциплін Цивільне право та процес 262 ПД (поліцейські) (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Цивільний захист та безпека життєдіяльності (053 - Психологія) - магістр (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра правового забезпечення господарської діяльності Цивільний процес (Кількість ресурсів - 2) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Цивільний процес (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра цивільного права та процесу Цивільний процес (обов'язкових компонент освітньої програми першого рівня вищої освіти) - 081 Право (поліцейські) (Кількість ресурсів - 12) / Кафедра цивільно-правових дисциплін Цифрова криміналістика (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра протидії кіберзлочинності Цифрова техніка/Електронні інструментальні системи (272 Авіаційний транспорт) (Кількість ресурсів - 13) / Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання. КЛК Юридична деонтологія (081 право) БАКАЛАВР (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра теорії та історії держави і права Юридична деонтологія 262 ПД (правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Юридична компаративістика (081 право) МАГІСТР (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра теорії та історії держави і права Юридична логіка (Кількість ресурсів - 3) / Кафедра соціальних та економічних дисциплін Юридична психологія (053 Психологія, бакалавр) (Кількість ресурсів - 15) / Кафедра соціології та психології Юридична психологія 053 (Кількість ресурсів - 4) / Кафедра педагогіки та психології Юридична психологія. 081 Право (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Юридична психологія. 262 Правоохоронна діяльність (Кількість ресурсів - 10) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія Юридична техніка (Кількість ресурсів - 14) / Кафедра юридичних дисциплін. Сумська філія Юридичне документознавство (правоохоронна діяльність) (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Юридичне документознавство (право) (Кількість ресурсів - 8) / Кафедра фундаментальних та юридичних дисциплін Юридичне документознавство. 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські) (Кількість ресурсів - 5) / Кафедра гуманітарних дисциплін. Сумська філія [2020] Цивільне право (081 - Право (поліцейські)) - бакалавр (Кількість ресурсів - 13) / Кафедра цивільно-правових дисциплін [2020] Цивільне право та процес (053 - психологія (психолог ювенальної превенції)) - бакалавр (Кількість ресурсів - 31) / Кафедра цивільно-правових дисциплін [2020] Цивільне право та процес (262 - правоохоронна діяльність) - бакалавр (Кількість ресурсів - 31) / Кафедра цивільно-правових дисциплін [2020] Цивільний процес (081 - Право) - бакалавр (Кількість ресурсів - 17) / Кафедра цивільно-правових дисциплін